Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Ania Całka: metamorfoza życia!

25 listopada 2011

Był marzec 2008 roku. Ania przy­szła do naszego Cen­trum Odchudzania prosząc o pomoc. Młoda smutna i bar­dzo schorowana dziew­czyna. Bez per­spek­tyw, ale z ogrom­nymi nadziejami. Była bar­dzo nie­ufna wobec ludzi, jed­nak w oczach miała nie­zwykłą moc i determinacje.

Ania wykazała się ogrom­nym charak­terem. Nie marudziła. Trenowała i ściśle trzymała się zasad programu odchudzającego. Z tygo­dnia na tydzień coraz bar­dziej wierzyła, że uda się jej odnieść suk­ces. To był nie­zwykły czas. Czas zwycięstw i upad­ków, czas rado­ści i smut­ków. Ania zwyciężyła. 10 miesięcy zrzuciła 82 kilogramy. Zyskała zdrowie i urodę.

Obec­nie jest sek­sowną dziew­czyną i nie­zwykle ener­giczną kobietą. Ania zyskała jed­nak o wiele więcej — zyskała szansę na nowe życie i nie zmar­nowała jej. Została trenerem Europej­skiej Federacji Fit­ness&Wel­les i zaczęła pomagać innym w realizacji ich marzeń. Obec­nie jest Kon­sul­tan­tem Kon­rada Gacy a to naj­wyż­sza funk­cja, jaką można peł­nić w Stowarzyszeniu Walki z Otyło­ścią. Realizuje się zawodowo. Kocha swoją pracę i ma mnóstwo serca dla innych. Jest studentką 2 roku psychologii.

Ania nie­samowicie zmieniła siebie i swoje życie, ale tak naprawdę ona zawsze była taka. Tylko kilogramy hamowały ją w działaniu. Minus 82 kilogramy odkryły praw­dziwą Anię. Wystar­czyło tylko dać jej szansę i uwierzyć w jej suk­ces. Teraz ma przyjaciół. Prowadzi bogate życie towarzyskie. Robi rzeczy, o których wcześniej nawet nie śniła. Jeź­dzi na łyżwach, na rowerze. Robi zakupy w naj­mod­niej­szych sklepach. Jest piękną, zadbaną kobietą o aniel­skiej duszy i fil­mowej urodzie. Ania Całka to fan­tastyczna osoba. Kochana i szanowana przez wszyst­kich. Od dwóch lat utrzymuje wypracowaną formę a nawet znacząco ją poprawia, bo pokochała ruch. Jest przy­kładem na to, że marzenia naprawdę można speł­nić i cał­kowicie zmienić swoje życie.

Obej­rzyj film, który opowiada o jej metamorfozie.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu