Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Na naszej stronie w regional­nych wydaniach Polskapresse

Żeby osiągnąć suk­ces w odchudzaniu nie wystar­czy być aktyw­nym fizycz­nie – pisze Kon­rad Gaca w naj­now­szym artykule – trzeba wiedzieć jak ćwiczyć i jakich błędów należy unikać. Trening może pobudzać Wasz organizm do życia, ale źle wykonany może zupeł­nie pozbawić energii.

Naj­czę­ściej popeł­niane błędy pod­czas odchudzania:

1.Trening bez diety
2. Ćwiczenia rano
3. Ćwiczenia bez­pośred­nio po posiłku
4. Zbyt częste i inten­sywne ćwiczenia
5. Nie­prze­strzeganie zalecanej
6. Nie­prawidłowa tech­nika i tempo wykonywania
7. Zatajenie infor­macji o ewen­tual­nych problemach zdrowot­nych
8. Brak regeneracyj­nej suplemen­tacji potreningowej

W numerze rów­nież:

Weź udział w kon­kur­sach : Literac­kim oraz wybierz naj­sym­patycz­niej­szego pilota akcji Chudniesz-​Wygrywasz Zdrowie i wygraj cenne nagrody!

Więcej infor­macji na naszej stronie w regional­nych wydaniach Polskapresse

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu