Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


 

 

 

Andrzej Sierocki, ten mający 182 cm wzrostu męż­czyzna, kiedy zaczynał korzystać z Gaca Sys­tem, ważył aż 228,9 kg. O takich osobach mówi się, że cier­pią na otyłość olbrzymią, chorobę będącą śmier­tel­nym zagrożeniem dla nich samych.

Dzięki kon­sekwen­cji w prze­strzeganiu wytycz­nych programu Gaca Sys­tem pan Andrzej zaczął zmieniać swoje nawyki żywieniowe i tracić na wadze. W ciągu pół roku pozbył się 83,9 kg. To jed­nak było za mało.

Chciał ważyć jesz­cze mniej. Do dzisiaj schudł aż 120 kg. W tali ubyło mu 70 cm, a w biodrach 71. Teraz jest po prostu wysokim, szczupłym i zadowolonym z życia człowiekiem.

Przy­znanie Andrzejowi Sieroc­kiemu funk­cji lidera to wyraz uznania dla jego cięż­kiej pracy, kon­sekwen­cji w działaniu, zaan­gażowania w akcję i wspaniałych efek­tów, jakie osiągnął dzięki stosowaniu Gaca System.

Aby zostać liderem, trzeba nie tylko stracić wiele kilogramów i póź­niej utrzymywać tę wagę, ale lider to ktoś, kto zro­zumiał filozofię zdrowego życia promowaną przez Gaca Sys­tem i pomaga innym osobom w pój­ściu tą drogą.

Andrzej Sierocki wiedzę zdobytą w czasie odchudzania z Gaca Sys­tem wykorzystał w czasie kon­kursu „Chud­nij ze smakiem”. Nad­syłane prze­pisy zawsze oceniamy pod względem ich walorów odżyw­czych i proz­drowot­nych. Propozycję pana Andrzeja z czystym sumieniem możemy polecić osobom, którym zależy na utrzymaniu zdrowej i spor­towej sylwetki.

Jego prze­pis zaskakuje ciekawym połączeniem skład­ników i jest praw­dziwą bombą, która nie tylko da nam ener­gię, ale także pomoże naszemu organizmowi w lep­szym funkcjonowaniu.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu