Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Chudniesz - Wygrywasz Zdrowie i... urodę

24 marca 2012

W Kurierze Lubel­skim…

Ponad 2000 metrów powierzchni, naj­nowocześniej­szy sprzęt do ćwiczeń, strefa SPA
z jacuzzi i jedną z naj­więk­szych w Pol­sce łaźni parowych oraz gabinet kosmetyczny Norel
 – to wszystko czeka na lublinian w nowym Cen­trum Odchudzania Kon­rada Gacy,
które mie­ści się w ­Galerii Gala. Uroczyste otwar­cie odbędzie się 24 marca o godz. 17.00

Akcja, która w tym roku jest realizowana nie tylko na terenie Pol­ski, ale rów­nież w Kanadzie i USA pisze Kon­rad Gaca w swoim naj­now­szym artykule zyskuje coraz więk­sze uznanie w oczach zarówno specjalistów, jak i osób publicz­nych, którym profilak­tyka proz­drowot­należy na sercu. Wśród nich znaleźli się m.in.: prof.Grzegorz Wal­l­ner, prof. Woj­ciech Załuska, Krzysz­tof Het­man – mar­szałek wojewódz­twa lubel­skiego oraz Iwona Guzow­ska – spor­t­smenka i poseł na Sejm RP.

W regional­nych wydaniach Polskapresse…

Z otyło­ścią trudno poradzić sobie samemu,
zwłasz­cza jeżeli zmagamy się z nią od dawna– pisze Kon­rad Gaca w swoim naj­now­szym artykule. Dlatego bar­dzo poruszyły mnie historie Mag­daleny Czaj­kow­skiej–
Gon­zales z USA oraz Lidii Zajdy z Kanady. Obie wal­czyły z nad­wagą, z efek­tem jojo. Dlatego obu zaproponowaliśmy udział w amerykań­skiej i kanadyj­skiej edycji akcji Chudniesz-​Wygrywasz Zdrowie.

Za tydzień : Ogłaszamy Kon­kurs Literacki! Napisz wiersz, poemat, fraszkę na
temat odchudzania i akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie i wygraj cenne nagrody!
Tak jak Krzysz­tof Frączek, który naj­pierw napisał wiersz, a potem… schudł .…

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Pogoń za szczupłą syl­wetką i wiara, że do jej osiągnięcia wystar­czy jedynie łykanie tabletek, przynosi tragiczne żniwo. Do takich kon­sekwen­cji prowadzi nie­wiedza, na czym polega proces odchudzania oraz nie­do­skonałość naszego sys­temu praw­nego, który nadal pozwala na han­del szkodliwymi sub­stan­cjami, które udają suplementy ułatwiające odchudzanie.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu