Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Akcja „Chud­nij ze Smakiem” zbliża się do pół­metku. W tym miesiącu poszukujemy naj­ciekaw­szych spo­sobów na przy­gotowanie ryby po grecku, zgod­nych z założeniami Gaca Sys­tem. Na autorów naj­ciekaw­szych propozycji czekają nagrody: 28 – dniowy bez­płatny dostęp do naszego programu treningowo-​dietetycznego oraz prze­pustka do walki o tytuł „Mistrza zdrowego gotowania”.

Ryba po grecku to danie, które rodowici Grecy tak naprawdę mają okazję jadać w Pol­sce. Potrawa, wbrew swojej nazwie, wywodzi się nie ze słonecz­nej Hel­lady, ale znad Wisły. Dla nas waż­niej­sze od pochodzenia są jej wła­ściwo­ści odżyw­cze i skutecz­ność przy wspomaganiu utrzymania formy. Wła­ściwie przy­gotowana ryba po grecku może być bar­dzo cen­nym elemen­tem programu dietetycz­nego. Pamiętajmy, aby nie zepsuć tego, co jest war­to­ściowe, przez nie­wła­ściwe przy­rządzenie. Dlatego pod żadnym pozorem nie obtaczajmy ryby w panierce i nie smażmy. Dodatek soli i cukru, jeśli chodzi o walory smakowe, jest zbędny (mamy wiele przy­praw, których spo­koj­nie możemy używać), a co gor­sze, może bar­dzo negatyw­nie odbić się na naszym zdrowiu.

Cudowne mięso

Ryby gosz­czą na pol­skich stołach zdecydowanie zbyt rzadko. Niejadanie ich to duży błąd. Są one znakomitym źródłem łatwo straw­nego białka oraz kwasów tłusz­czowych z rodziny omega-3. To one pomagają uregulować pracę układu krążenia: zmniej­szają ryzyko wystąpienia zawału serca i aryt­mii, regulują poziom cholesterolu, pod­nosząc poziom tzw. dobrego czyli HDL. Ponadto korzyst­nie oddziałują na funk­cjonowanie układu ner­wowego. Pamiętajmy także, że poprawiają odpor­ność oraz mają działanie prze­ciw­zapalne. Na długiej liście zalet ryb musi znaleźć się także infor­macja o dużych ilo­ściach witamin (A i D, oraz z grupy B) oraz minerałów (fos­for, selen, cynk, potas, jod), jakich dostar­czają. Prawda, że warto pamiętać o rybach przy układaniu codzien­nej diety? Na koniec jesz­cze jedna uwaga. Kupując je, uważajmy na pozor­nie naj­korzyst­niej­sze oferty czekające na nas w sklepach. Nie zawsze są tymi naj­lep­szymi dla zdrowia. Z tych względów warto unikać tanich ryb takich jak panga i tilapia, które ze względu na skan­daliczny spo­sób hodowli pozbawione są wielu wła­ściwo­ści odżywczych.

Roślinni sojusznicy

Dzisiaj możecie Pań­stwo poznać prze­pis Kon­rada Gacy na rybę po grecku. Ta propozycja dania jest skarb­nicą cen­nych dodat­ków warzyw­nych. Mar­chewka, czyli stały element wszyst­kich spo­sobów na rybę po grecku, to wspaniałe źródło beta karotenu. Warto zwrócić także uwagę na seler, który zawiera między innymi witaminy A, E, C oraz minerały: fos­for, cynk i wapń. Ma także szereg wła­ściwo­ści istot­nych dla osób, które akurat są w trak­cie odchudzania. Seler może pomóc przy­śpieszyć ten proces. Ta niskokaloryczna roślina przy­śpiesza prze­mianę materii i ma działanie moczopędne. Pomaga oczysz­czać organizm z tok­syn oraz korzyst­nie wpływa na nasze samo­poczucie, co także ma nie­banalny wpływ na panowanie nad otyło­ścią; dzięki temu łatwiej jest nam nie ulegać pokusie pod­jadania między posił­kami oraz jedzenia zbyt dużych por­cji. Czosnek to spraw­dzony naturalny antybiotyk, o którym warto pamiętać nie tylko jesienią i zimą. Dodatek pietruszki nada daniu świeżego smaku oraz wzbogaci je o duże ilo­ści witaminy C. Pamiętajmy także, że pietruszka działa „mobilizująco” na pracę układu pokar­mowego i moczowego, dzięki czemu przy­daje się w czasie odchudzania. O pomidorach w czasie akcji „Chud­nij ze smakiem” pisaliśmy już wielo­krot­nie. Dzisiaj przy­po­mnimy, że nie tylko mają mnóstwo minerałów i witamin, ale także likopen o działaniu antynowotworowym.

Dzisiej­sza propozycja ryby po grecku to tylko jeden z wielu moż­liwych spo­sobów przy­gotowania tego dania. Czekamy na Pań­stwa propozycje i pomysły, mogą one róż­nić się od „klasycz­nej” ryby po grecku. Naj­waż­niej­sze, aby powstały z wykorzystaniem podanych niżej skład­ników i były zgodne z założeniami Gaca System.

Ryba po grecku

4 filety z dowol­nej ryby ze skórą

0,5 kg marchewki

0,25 kg pietruszki

0,25 kg selera

3 śred­niej wiel­ko­ści cebule

2 śred­nie pomidory

cytryna

2 ząbki czosnku

Pieprz naturalny

Roz­maryn, naj­lepiej świeży

cynamon

Olej rzepakowy

Rybę przy­prawiamy roz­marynem, pieprzem, zgniecionym ząb­kiem czosnku i skrapiamy cytryną. Odstawiamy na pół godziny. Następ­nie wkładamy do naczynia żarood­por­nego i pieczemy w piekar­niku ok. 20 min.

Sos

Mar­chewkę, seler i pietruszkę gotujemy na parze. Uparowany seler oraz pomidory bez skórki roz­drab­niamy blen­derem na jed­nolitą masę. Do tej masy dodajemy ząbek roz­gniecionego czosnku, utartą na drob­nej tarce cebulkę oraz uparowaną i utartą na tarce o grubych oczkach mar­chewkę i pietruszkę. Do cało­ści dodajemy 2 łyżki oleju rzepakowego, pieprz i nie­wielką szczyptę cynamonu, tak aby potrawie nadać typowo grecki charak­ter. Sos wylewamy na upieczone filety z ryby i zapiekamy w nagrzanym piekar­niku ok. 15 minut.

SKŁAD­NIKI:

Ryba świeża lub mrożona

SKŁAD­NIKI DODATKOWE:

Warzywa świeże lub suszone

owoce świeże lub suszone

jogurt

kefir

jajka

mleko

cukier brzozowy

bakalie

mąka owsiana

płatki owsiane

olej lniany, rzepakowy, oliwa z oliwek

przy­prawy i zioła świeże lub suszone bez soli

kiełki

SPO­SÓB PRZYRZĄDZANIA:

każdy oprócz: smażenia i dodawania soli oraz cukru.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Pogoń za szczupłą syl­wetką i wiara, że do jej osiągnięcia wystar­czy jedynie łykanie tabletek, przynosi tragiczne żniwo. Do takich kon­sekwen­cji prowadzi nie­wiedza, na czym polega proces odchudzania oraz nie­do­skonałość naszego sys­temu praw­nego, który nadal pozwala na han­del szkodliwymi sub­stan­cjami, które udają suplementy ułatwiające odchudzanie.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu