Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Międzynarodowa edycja prowadzonej wspól­nie z Grupą Pol­skapresse akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie dobiega końca. 26 czerwca o godz. 18 pod­czas uroczystej gali w Cen­trum Kon­gresowym Uniwer­sytetu Przy­rod­niczego w Lublinie, na którą zaprosiliśmy ponad 600 naszych naj­lep­szych i naj­bar­dziej wytrwałych Klubowiczów – Fat­kiler­sów ogłoszone zostaną wyniki 8 – miesięcz­nych zmagań naszych grubasków odchudzających się zarówno w naszych Cen­trach jak i na całym świecie poprzez por­tal www.sos– odchudzanie​.pl

W jury kon­kursu Nie­zwykłe Metamor­fozy zasiądą władze miasta i wojewódz­twa: mar­szałek Krzysz­tof Het­man, prezydent Lublina Krzysz­tof Żuk oraz prze­wod­niczący Rady Miasta Piotr Kowal­czyk, którzy objęli honorowym patronatem akcję Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie a także przed­stawiciele Grupy Pol­skapresse, polonij­nych dzien­ników będących patronami medial­nymi naszej akcji w USA i Kanadzie oraz wiele znanych i waż­nych osób ze świata medycyny, nauki, biz­nesu, polityki, mediów i sportu. 

Jak zwykle będzie z nami Mariusz Pudzianow­ski oraz Iwona Pavlović i Danuta Błażej­czyk, ambasadorki akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie, które pod okiem Kon­rada Gacy zrzuciły zbędne kilogramy a teraz zaprezen­tują swoje metamor­fozy oraz Alicja Węgorzew­ska – Pol­ska śpiewaczka operowa, jurorka programu Bitwa na Głosy.

W tym roku Nie­zwykłe Metamor­fozy wybierzemy spo­śród 44 pilotów akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie z całej Pol­ski, którym Stowarzyszenie Walki z Otyło­ścią sfinan­sowało 8 – miesięczny program odchudzający. Będą oni wal­czyć o cenne nagrody m.in. 2-​osobową wycieczkę do Grecji, eks­kluzywne week­endy dla 2-​osób w hotelu Czarny Potok w Zakopanem obej­mujące pełen pobyt wraz z wstępem do cen­trum wodno – ter­mal­nego oraz tygo­dniowy pobyt w Spa na Ukrainie.

Przy­znane zostaną im rów­nież tytuły i nagrody specjalne: Metamor­foza wg Ambasadorek, Metamor­foza wg Podziana, metamor­foza Foto, Metamor­foza Fit­ness, Metamor­foza wg Grupy Pol­skapresse, Metamor­foza wg Kuriera Lubel­skiego, Metamor­foza wg Norel– dr Wisz oraz nagroda Specjalna od Cen­trum Odchudzania Kon­rada Gacy. Nie zabrak­nie także akcen­tów artystycz­nych. Pod­czas imprezy wystąpi z recitalem Danuta Błażej­czyk oraz zespoły Top Toys – finali­ści I edycji programu Got To Dance w TV Pol­sat oraz Soul City – finali­ści programu X Fac­tor. Roz­wiązany zostanie rów­nież Kon­kurs Literacki.

W tam­tym roku nasi pod­opieczni stracili 30 ton!A jak będzie w tym roku? Mamy już wstępne wyniki i uchylę Wam rąbka tajem­nicy, że wynik tegorocz­nych 8-​miesięcz­nych zmagań ze zbęd­nymi kilogramami naszych klubowych fat­kil­ler­sów jest wręcz powalający! Ale o tym dowiecie się już za 4 dni na Gali Nie­zwykłe Metamor­fozy 2012.


 

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu