Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Jacek Borkowski - minus 150 kg!

11 maja 2013

Kon­kurs „Chud­nij ze smakiem” to akcja, która nie tylko daje moż­liwość walki o cenne nagrody, ale także pokazuje, jak przy pomocy wła­ściwie skom­ponowanej diety można odzyskać zdrowie i formę. W maju prezen­tujemy prze­pisy na posiłki z soczewicą w składzie; czekamy też na Wasze propozycje dań zgod­nych z założeniami Gaca Sys­tem. Naj­lep­sze nagrodzimy.

Prze­czytaj regulamin konkursu

Na propozycje prze­pisów czekamy do 27.05.2013 r. Można je nad­syłać na adres e-​mail gazety, której jeste­ście Czytelnikami: 

kurier­lubel­ski@chudniesz-wygrywasz.pl,

dzien­nik­bal­tycki@chudniesz-wygrywasz.pl,

gloswiel­kopol­ski@chudniesz-wygrywasz.pl,

dzien­niklodzki@chudniesz-wygrywasz.pl ,

gazetaw­rocław­ska@chudniesz-wygrywasz.pl,

dzien­nik­zachodni@chudniesz-wygrywasz.pl ,

gazetakrakow­ska@chudniesz-wygrywasz.pl,

lub pocztą na adres:

Gaca Cen­trum

ul. Fabryczna 2,

20 – 301 Lublin.

Dzisiaj przy­szedł czas na zaprezen­towanie kolej­nego prze­pisu, jaki znaj­duje się w bogatej bazie recep­tur Gaca Sys­tem. To danie, które rekomen­duje Jacek Bor­kow­ski, jeden z grona liderów Gaca Sys­tem. O sym­patycz­nym łodzianinie mogli Pań­stwo prze­czytać w jed­nym z mar­cowych artykułów. Wów­czas pan Jacek mógł pochwalić się pozbyciem się aż 140 kg nad­wagi. Prawda, że to fan­tastyczny wynik? Tyle tylko, że nieak­tualny. Minęło kilka tygo­dni i nasz lider jest już od lżej­szy o 150 kg! Nie prze­szkodziły mu święta z ich licz­nymi kalorycz­nymi pokusami, nie użalał się na nie­po­godę i wynikające z niej roz­leniwienie, tylko trzymał się założeń programu dietetyczno-​treningowego i efekty tego widać.

Kilka dni temu Jacek Bor­kow­ski gościł w Lublinie i trzeba uczciwie przy­znać, że wygląda znakomicie. Kto wcześniej go nie znał, z pew­no­ścią nie uwierzyłby, że ten człowiek pół­tora roku temu ważył 264,9 kg, był schorowany, a pokonanie kilku stopni stawało się dla niego prawie nad­ludz­kim wysił­kiem. Dzisiaj Jacek Bor­kow­ski to zupełni inny człowiek, gdyż odzyskał uśmiech, zdrowie i dobrą formę. Jego prze­miana powinna być przy­kładem dla wszyst­kich, którzy uważają, że nie da się schud­nąć. Da się! Wystar­czy tylko chcieć. Jacek Bor­kow­ski, gdy zaufał Gaca Sys­tem, ze spo­kojem i kon­sekwen­cją realizował prze­kazywane mu zadania. Miał wybrany cel i do niego dążył. Uczciwie trzeba dodać, że to nie koniec metamor­fozy Jacka Bor­kow­skiego. Nasz lider chce schud­nąć jesz­cze około 20 kg. Z takim podej­ściem, jakie dotych­czas prezen­tował, możemy być tego więcej niż pewni, a jedyną pamiątką po czasach olbrzymiej otyło­ści pozostaną wiel­kie ubrania.

Teraz pora na obiecany prze­pis. Polecam spróbować zupy z soczewicy, pomidorów i limonki. To pyszny spo­sób na peł­nowar­to­ściowy posiłek. Soczewica charak­teryzuje się bar­dzo wysoką zawar­to­ścią białka (ok. 25 g na 100 g). Znaj­dziemy w niej węglowodany oraz błon­nik pokar­mowy, bez którego nie mamy co marzyć o spraw­nie funk­cjonującym układzie trawien­nym. Soczewica ma w składzie także lizynę. Ten aminokwas korzyst­nie wpływa na regenerację organizmu, poprawia kon­cen­trację i pomaga unikać roz­draż­nienia oraz bierze udział w wytwarzaniu sub­stan­cji odpowiedzial­nych za metabolizm tłuszczów..

Pomidory są cen­nym źródłem witaminy C, witamin z grupy B, witaminy E, a także beta-​karotenu spraw­dzonego w walce z wol­nymi rod­nikami. Bar­dzo waż­nym skład­nikiem pomidorów jest likopen, naturalny barw­nik będący antyutleniaczem, który zapobiega roz­wojowi choroby nowotworowej prostaty, zmniej­sza ryzyko chorób serca i hamuje proces zwyrod­nienia plamki żółtej.

Kolejny skład­nik zupy, czyli cebula, to kolejna kopal­nia witamin i cen­nych skład­ników. Ta roślina ma działanie bak­teriobój­cze oraz wpływa na poziom cukru i cholesterolu.

Natomiast mar­chewka to znakomite źródło witaminy A. Bez niej nie ma co marzyć o dobrym wzroku. Ponadto w mar­chwi znaj­dują się także witaminy B1, B2, PP, KK oraz wapń, potas, żelazo, miedź. Osoby lubiące pikantne dania śmiało mogą dodać chili. To w tych paprycz­kach występuje cap­saicyna, która ma wpływ na zwięk­szenie tempa metabolizmu i ma działanie przeciwbólowe.

Zupa z soczewicy, pomidorów i limonki

Skład­niki:

1 cebula

1 marchewka

1 łyżka oliwy z oliwek

1 łyżeczka kminku

4 łyżki soczewicy czerwonej

350 g. pomidorów

1 limonka

–szczypta płat­ków chili ( opcjonalnie )

Wykonanie:

Cebulę i mar­chewkę parujemy do mięk­ko­ści, po czym kroimy w drobną kostkę i prze­kładamy do ron­delka. Dorzucamy płatki chili ( opcjonal­nie ), kminek, pod­lewamy delikat­nie wodą i dodajemy oliwę. Gotujemy przez minutę. Pomidory nacinamy i sparzamy wrząt­kiem. Następ­nie obieramy ze skórki, kroimy w kostkę i dorzucamy razem z soczewicą do ron­delka, w którym gotują się warzywa. Dolewamy wody i gotujemy przez około 15 – 20 minut, aż soczewica zmięk­nie. Całość blen­dujemy do uzyskania kon­systen­cji kremu. Na małych oczkach ścieramy skórkę z limonki i dorzucamy do zupy, razem z sokiem z limonki. Całość mieszamy i prze­kładamy do miseczki.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu