Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Kolejny etap kon­kursu „Chud­nij ze smakiem” powoli zbliża się do końca. Jesz­cze tylko dzisiaj czekamy na Wasze prze­pisy dań z filetów z piersi kur­czaka, opracowanych zgod­nie z założeniami Gaca Sys­tem bez soli, cukru i smażenia. Warto się pośpieszyć i wysłać maila. Na autorów naj­lep­szych propozycji czeka nagroda miesiąca, która umoż­liwi im udział w walce o tytuł Mistrza Zdrowego Gotowania oraz trzy tysiące złotych.

Filety z kur­czaka można przy­rządzać na wiele, często zaskakujących, spo­sobów. Zobacz­cie, jaki poleca Monika Tom­czak, liderka Gaca Sys­tem. To ona dwa lata temu roz­poczęła przy­godę z naszym programem dietetyczno-​treningowy. Ważyła wtedy 120 kg. Po ośmiu miesiącach była lżej­sza o 60 kg. Obec­nie nadal trzyma formę, a po czasach sprzed odchudzania została jej masa zbyt dużych ubrań.

Pani Monika poleca przy­gotowanie filetu na tor­ciku ryżowo-​tymiankowym z gril­lowanymi owocami. To wspaniałe danie o smaku i aromacie kojarzącymi się z wakacjami w egzotycz­nym kraju. To por­cja ener­gii i zdrowia, kiedy za oknem lodowato, ciągle brakuje nam słońca i bar­dzo łatwo o chorobę. Danie pani Moniki pomoże w walce z przeziębieniami.

O zaletach filetów z kur­czaka piszemy od początku roku. Przy­po­mnijmy tylko jego pod­stawowe atuty. To lek­kostrawne mięso, o dużej zawar­to­ści białka (ok. 20 g w 100 g) i nie­wiel­kiej ilo­ści tłusz­czu i węglowodanów. Jest bar­dzo dobrym źródłem witamin A i B 12, cynku, selenu.

Prze­pis Moniki Tom­czak powinny uwzględ­nić w jadłospisie osoby, które zakoń­czyły proces wyprowadzania z diety, a także wszyscy prowadzący aktywny tryb życia, którym zależy na utrzymaniu formy. O ile białko z mięsa kur­czaka zadba o nasze mięśnie, tak węglowodany w brązowym ryżu dadzą nam zastrzyk ener­gii, która wystar­czy na długie godziny.

Przyj­rzyjmy się teraz pozostałym skład­nikom polecanego dania. Tymianek to jedno z pod­stawowych ziół stosowanych w kuchni śródziem­nomor­skiej, które występuje w prze­róż­nych kom­binacjach, a do Pol­ski trafiło wraz z przy­byciem nad Wisłę dworu królowej Bony. Roślina ta ma znakomite wła­ściwo­ści i spraw­dza się nie tylko w kuchni, ale także w medycynie jako środek prze­ciw­zapalny i bak­teriobój­czy. Z tych względów powin­niśmy o niej pamiętać szczegól­nie w takich dniach, kiedy łatwo jest o róż­nego rodzaju zaziębienia i choroby dróg oddechowych. Lecz­nicze wła­ściwo­ści tymianku znane są już od stuleci. Od dawna roślina ta była stosowana w walce z zapaleniem gar­dła, oskrzeli i innymi tego rodzaju dolegliwo­ściami. Należy także dodać, że tymianek uspraw­nia pracę układu pokarmowego.

Także kiełki rzod­kiewki spraw­dzają się znakomicie jako lekar­stwo na prze­ziębienia. Charak­teryzują się dużą zawar­to­ścią witaminy C, która pomaga pod­nosić odpor­ność organizmu. Ponadto mają działanie wykrztuśné, dzięki czemu jest łatwiej oczysz­czać górne drogi oddechowe. Udowod­niono, że pomagają one w pracy wątrobie oraz mają działanie moczopędne. Kiełki zawierają także siarkę, potas i magnez.

Limonki, pomarań­cze i man­darynki nadadzą daniu nie tylko nie­zwykły smak i aromat, ale także wzbogacą jego war­to­ści odżyw­cze. Cytrusy są nie tylko źródłem witaminy C, ale także A i B. Dodat­kowo znaj­duje się w nich także błon­nik. Bez niego nie mamy co marzyć o popraw­nym funk­cjonowaniu układu pokar­mowego. Błon­nik sprawia, że jelita funk­cjonują jak należy, i oczysz­cza organizm z tok­syn. Ponadto daje uczucie syto­ści, co pomaga nam unikać pod­jadania między posił­kami lub sięgania po dokładki, których tak naprawdę wcale nie potrzebujemy. Spo­śród długiej listy cen­nych skład­ników występujących w cytrusach należy także wspo­mnieć o kwasie foliowy. To on jest odpowiedzialny za pracę naszego układu ner­wowego i mózgu. Sys­tematycz­nie przyj­mowany sprawia, że możemy cieszyć się dobrym samo­poczuciem. Także badacze są prze­konani, że pomaga chronić organizm przed nie­którymi rodzajami nowotworów, ma działanie krwiotwór­cze oraz wspomaga funk­cjonowanie układu pokarmowego.

Soczysty filet na tor­ciku ryżowo-​tymiankowym z gril­lowanymi owocami

Składniki:

1 filet z kurczaka

2 duże pomarań­cze

4 mandarynki

3 limonki

100 g ryżu brązowego

2 łyżki miodu

5 gałązek świeżego tymianku

20 g kieł­ków rzodkiewki

50 ml oliwy z oliwek

Do plastikowego naczynia wyciskamy sok i wrzucamy skórkę z 1 pomarań­czy, 2 man­darynek, 1 limonki i wlewamy oliwę. Dokład­nie mieszamy i wkładamy do tak przy­gotowanej marynaty kur­czaka. Odstawiamy do lodówki na noc.

Następ­nego dnia gotujemy ryż, po czym mieszamy go z list­kami świeżego tymianku. Pozostałe owoce obieramy, kroimy w dużą kostkę i gril­lujemy. Prze­kładamy do ron­delka i mieszamy z odrobiną miodu na małym ogniu.

Kur­czaka gril­lujemy obustron­nie, po czym prze­kładamy na blaszkę i pieczemy w piecu przez 12 minut* w tem­peraturze 180 stopni.

Na talerz wykładamy ryż w obręczy, tworząc tor­cik. Na jego szczyt kładziemy pierś, a owoce układamy dookoła ryżu. Dekorujemy kiełkami.

*czas może róż­nić się w zależ­no­ści od pieca.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu