Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Jedz żeby poprawić formę i samopoczucie

10 lutego 2013

W lutym czekamy na Wasze prze­pisy na rybę po grecku.

Prze­czytaj regulamin konkursu

Autor naj­lep­szego prze­pisu miesiąca otrzyma w nagrodę bez­płatny 28-​dniowy, indywidual­nie opracowany żywieniowo-​treningowy program odchudzający oraz wspar­cie motywacyjne. Usługa będzie dostępna przez nowoczesny sys­tem wideokon­feren­cji na plat­for­mie www​.sos​-odchudzanie​.pl. Wyróż­nienie miesiąca będzie prze­pustką do walki o nagrodę główną.

Na propozycje prze­pisów czekamy do 18.01.2013 r. Można je nad­syłać na adres e-​mail gazety, której jeste­ście Czytelnikami: 

kurier­lubel­ski@chudniesz-wygrywasz.pl,

dzien­nik­bal­tycki@chudniesz-wygrywasz.pl,

gloswiel­kopol­ski@chudniesz-wygrywasz.pl,

dzien­niklodzki@chudniesz-wygrywasz.pl ,

gazetaw­rocław­ska@chudniesz-wygrywasz.pl,

dzien­nik­zachodni@chudniesz-wygrywasz.pl ,

gazetakrakow­ska@chudniesz-wygrywasz.pl,

lub pocztą na adres:

Gaca Cen­trum

ul. Fabryczna 2,

20 – 301 Lublin.

Z grona Czytel­ników co miesiąc wybierzemy autora naj­lep­szego przepisu.

NAGRODA MIESIĄCA:

Autor naj­lep­szego prze­pisu miesiąca otrzyma w nagrodę bez­płatny 28-​dniowy, indywidual­nie opracowany żywieniowo-​treningowy program odchudzający oraz wspar­cie motywacyjne. Usługa będzie dostępna przez nowoczesny sys­tem wideokon­feren­cji na plat­for­mie www​.sos​-odchudzanie​.pl. Wyróż­nienie miesiąca będzie prze­pustką do walki o nagrodę główną.

NAGRODA GŁÓWNA

3 tysiące zł i tytuł Mistrza Zdrowego Gotowania

Otrzyma go autor prze­pisu wybrane go przez kapitułę, w skład której wejdą:

  • Konrad Gaca,
  • znany pol­ski kucharz,
  • przed­stawiciel grupy Polskapresse.

SKŁAD­NIKI KON­KUR­SOWE:

Ryba świeża lub mrożona

SKŁAD­NIKI DODAT­KOWE:

Warzywa świeże lub suszone

owoce świeże lub suszone

jogurt

kefir

ser biały

jajka

mleko

cukier brzozowy

bakalie

mąka owsiana

płatki owsiane

olej lniany, rzepakowy, oliwa z oliwek

przy­prawy i zioła świeże lub suszone bez soli

kiełki

SPO­SÓB PRZY­RZĄDZANIA:

każdy oprócz: smażenia i dodawania soli oraz cukru.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu