Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Lista aktualności

To była wyjąt­kowa Gala! Towarzyszyły jej ogromne wzruszenia, łzy szczę­ścia i podziękowania dla Kon­rada Gacy. W ten spo­sób zakoń­czyliśmy prowadzoną wspól­nie z grupą Pol­skapresse pierw­szą międzynarodową Edycję akcji Chud­niesz Wygrywasz Zdrowie.

Uczest­niczyło w niej kilka tysiący osób, które schudły ponad 70 ton! To wielki suk­ces! W uroczystej Gali „Nie­zwykłe Metamor­fozy” wzięło udział blisko 700 gości.

Garść wzruszeń, wspo­mnień i mobilizacja do dal­szej pracy ! Zapraszamy do obej­rzenia relacji z Gali Nie­zwykłe Metamor­fozy 2012!

czytaj więcej

Jak to jest, kiedy zwal­niają cię z pracy, bo jesteś za gruby, żeby wykonywać swoje obowiązki? Kiedy małe dzieci obrzucają cię kamieniami, kiedy po prostu stoisz na ulicy? Albo gdy się prze­wrócisz i nie możesz wstać, nawet z czyjąś pomocą? Nawet sobie nie wyobrażasz, jeśli nigdy nie byłeś otyły… onet​.pl

Klik­nij na zdjęcie i obej­rzyj film o pod­opiecz­nych Kon­rada Gacy Bartku Zembrzuskim, Renacie Zajko oraz Karolinie Gut. Posłuchaj wypowiedzi Kon­rada Gacy oraz Betay Ossow­skiej lekarza akcji Chudniesz-​Wygrywasz Zdrowie , specjalisty chorób wewnętrz­nych i hipertensjologii.

czytaj więcej

Klik­nij na zdjęcie i obej­rzyj program on-​line…

Jacek Bor­kow­ski schudł 75 kg, Mar­cin Makar­ski – 117 kg, a Bar­tek Zembrzuski – 90 kg. Jak im się to udało? Skąd wzięli motywację, by osiągnąć tak zdumiewające efekty? Gościem w studio „Pytania na śniadanie” była też ambasadorka akcji „Chudniesz-​Wygrywasz Zdrowie” Danuta Błażej­czyk, która pod okiem Kon­rada Gacy schudła już 20 kg! www​.tvp​.pl

Obej­rzyj program online

Masz pytania? Zadzwoń !

 tel. 81 469 97 00

lub zaj­rzyj na stronę

www​.sos​-odchudzanie​.pl

czytaj więcej

To Cen­trum Odchudzania jest speł­nieniem naszych planów o stworzeniu ośrodka na naj­wyż­szym europej­skim poziomie. Miej­sca, w którym nie­zależ­nie od wieku, stanu zdrowia i ilo­ści kilogramów do zrzucenia, w kom­for­towych warun­kach będzie można realizować mój autor­ski program odchudzający. Wybraliśmy Lublin, jako lokalizację, ponie­waż tutaj akcja, dziś już o międzynarodowym zasięgu, miała swój początek.

czytaj więcej

Wzruszający utwór skom­ponowany przez Krzysz­tofa Patoc­kiego, który słyszycie w tle, jest prze­słaniem a jed­nocześnie prezen­tem dla wszyst­kich osób, które wzięły udział w programie i odmieniły swoje życie.

Jest rów­nież hoł­dem dla Israela Kamakawiwo’ olé, często nazywanego “Łagod­nym Olbrzymem” – wspaniałego muzyka pochodzącego z Hawajów.

Ważył on 343 kilogramy przy wzro­ście 188 cm. W swoim życiu pomógł wielu ludziom, bo miał bar­dzo dobre serce, lecz jemu nikt nie był w stanie pomóc.

czytaj więcej

W ciągu 10 miesięcy schudła aż 82,5 kilograma i dzięki temu speł­niła i nadal speł­nia swoje marzenia. Lider akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie.

Obej­rzyj film, który opowiada o jej metamor­fozie
 

czytaj więcej

Piloci na start!

1 grudnia 2011

Kategorie

Aktualności z regionu