Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Konkurs z jajkami!

16 marca 2013

Kon­kurs z jajkami

W jaki smaczny i zdrowy spo­sób można przy­gotować potrawy z jajek? Nadal czekamy na Pań­stwa pomysły. Te naj­lep­sze nagrodzimy! Jeśli ktoś jesz­cze nie ma pomysłu na prze­pis, dzięki któremu weź­mie udział w kon­kur­sie „Chud­nij ze smakiem”, być może inspirację znaj­dzie w propozycji Jacka Borkowskiego.

Poznajecie łodzianina Jacka Bor­kow­skiego? Prawda, że się zmienił? Kiedy zdecydował się roz­począć przy­godę z Gaca Sys­tem, był u kresu wytrzymało­ści. Ten wysoki, bo mierzący 181 cm facet, ważył aż 264,9 kg. Nosił na sobie górę (170 kg) nikomu nie­po­trzeb­nego tłusz­czu. Ten balast obciążał w dramatyczny spo­sób cały jego organizm; nawet taka czyn­ność, zdawałoby się banalna, jak zrobienie kilku kroków, była dla niego ogrom­nym problemem i wymagała wręcz nad­ludz­kiego wysiłku. Był żywym przy­kładem całego zła, jakie człowiekowi może wyrządzić otyłość olbrzymia. Jacek Bor­kow­ski znalazł gdzieś w sobie siłę, by powiedzieć „nie” dotych­czasowemu trybowi życia i zacząć się zmieniać. Jak wygląda dzisiaj, widzicie na zdjęciu obok. Tak, to ten sam człowiek, tyle tylko że chud­szy o 140 kg. Nie­moż­liwe stało się faktem.

W uznaniu dotych­czasowego zaan­gażowania Jacek Bor­kow­ski stał się jed­nym z liderów Gaca Sys­tem. Liderzy to elitarne grono osób, które nie tylko kon­sekwent­nie realizuje założenia programu dietetyczno-​treningowego, ale także jest przy­kładem dla innych, potrafi motywować ich w walce o zdrowie, lep­sze samo­poczucie i wygląd. Jacek Bor­kow­ski, jak sam wielo­krot­nie przy­znawał, odzyskał radość życia i może robić rzeczy, jakie jesz­cze pół­tora roku temu były dla niego nie­do­stępne. Dodajmy, że dotych­czasowe suk­cesy nie sprawiły, że sym­patyczny łodzianin spo­czął na laurach. Jak zapowiada, zamierza schud­nąć jesz­cze ok. 30 kg. Z takim podej­ściem, jakie pokazuje dotych­czas, to musi się udać.

Dzięki Jac­kowi Bor­kow­skiemu możemy dzisiaj zaprezen­tować prze­pis na sałatkę. To danie znakomite dla wszyst­kich, którzy nie tylko chcą utrzymywać szczupłą syl­wetkę, ale także są w trak­cie odchudzania. Potrawa ta sprawi nie tylko, że będziemy najedzeni do syta, ale dostar­czy także naszemu organizmowi wiele cen­nych skład­ników odżyw­czych. Jakież to źródło znakomitych protein, a te spo­wodują, że długo nie powin­niśmy odczuwać głodu.

Łosoś to nie tylko znakomite źródło białka, ale także ogromna dawka dobroczyn­nych nienasyconych kwasów tłusz­czowych omega 3. Osoby, które regular­nie śledzą tek­sty poświęcone kon­kur­sowi „Chud­nij ze smakiem”, na pewno pamiętają, że to one poprawiają odpor­ność organizmu, wzmac­niają układ krwionośny oraz ner­wowy. W łososiu znaj­duje się także wiele witamin (A, D, E, PP, z grupy B) oraz skład­ników mineral­nych (magnez, selen, jod, wapń).

Wiele dobrego można powiedzieć także o pozostałych skład­nikach sałatki. Pomidorki kok­taj­lowe to nie tylko witaminy i skład­niki mineralne, ale także silny antyutleniacz, czyli likopen, słynny ze swojego antynowotworowego działania. Papryka to źródło witaminy C, potasu i wap­nia oraz kolejny zdrowy i dietetyczny spo­sób, aby zyskać uczucie syto­ści i nie pod­jadać. Natomiast kiełki rzod­kiewki pomogą w pracy wątrobie, mają działanie moczopędne oraz spraw­dzą się w walce z prze­ziębieniami. Jesz­cze sil­niej­sze działanie w pokonywaniu róż­nych dolegliwo­ści, spo­wodowanych przez bak­terie i wirusy, ma czosnek. Pamiętajmy także, że spraw­dza się on także jako środek prze­ciw­zakrzepowy i antynowotworowy, a w połączeniu z pozostałymi przy­prawami nada sałatce nie­zwykłego smaku. Proszę koniecz­nie spróbować. Pycha, a wszystko bez szczypty soli.

Sałatka ze słod­kim Vinegrette, jaj­kiem i łososiem.

Składniki:

1÷4 główki sałaty lodowej

–mała garść rukoli

–mała garść kieł­ków rzodkiewki

2 jajka ugotowane na twardo

4 pomidorki koktajlowe

30 g ogórka

40 g papryki

100 g świeżego łososia

3 łyżki oliwy z oliwek

1÷2 ząbka czosnku

1÷2 łyżeczki miodu

–szczypta pieprzu młotkowanego

3 listki pietruszki

2 listki estragonu

Spo­sób przygotowania:

Sos Vinegrette

W małej miseczce mieszamy oliwę z miodem i pieprzem, a następ­nie dodajemy czosnek, pietruszkę, estragon i roz­drab­niamy wszystko blen­derem, aby uzyskać kon­systen­cję sosu.

Sałatka

Roz­drob­nioną sałatę lodową, kiełki i rukolę wrzucamy do miski. Dodajemy do tego cien­kie plasterki ogórka, pomidorki kok­taj­lowe prze­krojone na połowę, paprykę pokrojoną w cien­kie paski, drobne kawałki łososia i jajka pokrojone na 8 czę­ści każde. Dokład­nie mieszamy skład­niki, wykładamy na talerz i polewamy sosem Vinegrette.

Ze względu na obec­ność surowej ryby i jajek sałatkę przy­rządzamy bez­pośred­nio przed spożyciem.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu