Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Konrad Gaca w gronie Mikołajów!

21 grudnia 2011

Kon­rad Gaca z ministrem sportu panią Joanną Muchą.

Jak co roku znane osoby ze świata polityki, kul­tury i biz­nesu przy­gotowywały czytel­nikom Kuriera Lubel­skiego wymarzone prezenty. 

W zacnym gronie 16 Mikołajów znalazł się rów­nież Kon­rad Gaca – prezes Stowarzyszenia Walki z Otyło­ścią, Top Menedżer 2011.

Patrycja Asyn­gier, która w zabawie Kuriera Lubel­skiego wybrała go na swojego Mikołaja otrzymała w prezen­cie pół­roczny kar­net do Cen­trum Odchudzania, roślinne suplementy diety oraz kom­plet biżuterii.

Po wręczeniu prezen­tów obdarowani i wybrani przez nich „Znani Lubel­scy Mikołaje” mieli moż­liwość roz­mowy i bliż­szego poznania się. To była wzruszająca uroczystość. Mikołajom i obdarowywanym śpiewał chór “Mała Kasjopea” ze Szkoły Pod­stawowej nr 6 w Lublinie.

W tym roku Mikołajami byli:

Marek Andrzejew­ski, autor, kom­pozytor, jeden z filarów “Federacji Bar­dów”;
Ewa Dados, autorka akcji “Pomóż Dzieciom Prze­trwać Zimę”;
Dariusz Kołacz, prezes oddziału Kuriera Lubel­skiego,
Jarosław Koziara, artysta mul­timedialny,
Lena Kolarska-​Bobińska, posłanka do Par­lamentu Europej­skiego,
Piotr Kowal­czyk, prze­wod­niczący Rady Miasta Lublin;
Grzegorz Muszyń­ski, prezes Portu Lot­niczego Lublin S.A.,
Joanna Mucha, posłanka i minister sportu; Leszek Mądzik, twórca sceny plastycz­nej KUL;
Zofia Popiołek, posłanka Ruchu Palikota;
Hen­ryka Stroj­now­ska, wicewojewoda lubel­ski;
Lech Sprawka, poseł PiS;
Mar­cin Wroń­ski, pisarz;
Krzysz­tof Żuk, prezydent Lublina.

Zapraszamy do obej­rzenia galerii zdjęćfilmu z tego wydarzenia!

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu