Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Maciej Górecki: minus 90 kg! Zobacz najnowsze metamorfozy!

8 lutego 2012

1993 r. otrzymałem pierw­sze ostrzeżenie – wspomina Maciej Górecki, który w 8 miesięcy pod okiem Kon­rada Gacy schudł 79 kg. Gdy stanąłem na wadze zobaczyłem 128 kg. Poradziłem sobie z tym w ten spo­sób, że prze­stałem się ważyć . Wydawało mi się, że odchudzanie to jest takie bab-​skie zajęcie. Męską rzeczą jest hodować brzuch. W pew­nym momen­cie zro­zumiałem jed­nak, że odchudzanie to forma walki z sobą samym, z własnym lenistwem i tak naprawdę nie ma się, czego wstydzić, bo jest to raczej dowód woli i hartu ducha, a nie prze­sad­nej, nar­cystycz­nej dbało­ści o siebie.
 

Jesz­cze 10 miesięcy temu zdarzało się, że nie mie­ściłam się w ubrania o roz­miarze 54– mówi Hen­ryka Baran . Teraz noszę 40, a spodnie rurki nawet w roz­miarze 38. Bar­dzo bolały mnie kolana. Na nad­ciśnienie przez 18 lat brałam tabletki, na cukrzycę przez. Przez cały okres odchudzania trzymałam się ściśle zasad programu dotyczących diety, ćwiczyłam regular­nie i schudłam 50 kg w 10 miesięcy. Obec­nie nie biorę żadnych leków.. Jestem zdrow­sza, spraw­niej­sza i po prostu szczęśliwa. Od pana Kon­rada Gacy otrzymałem pomoc oraz szansę na nowe życie i wykorzystałam ją.

Klik­nij na zdjęcie i zabacz jak zmieniają się nasi FAT­KIL­LERSI!

Ty też tak możesz!

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu