Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


W pod­świadomo­ści automatycz­nie dążymy do rów­nowagi, szukając za wszelką cenę zadowolenia – pisze Kon­rad Gaca w swoim naj­now­szym artykule. Często znaj­dujemy je w postaci jedzenia. Taki program jedzenie – zadowolenie funk­cjonuje w naszej psychice latami, co w kon­sekwen­cji koń­czy się otyło­ścią. Kon­struk­cja naszego programu odchudzającego powoduje, że z tygo­dnia na tydzień efekty są coraz bar­dziej widoczne. Szybko uwierzysz, że suk­ces jest w zasięgu ręki, wystar­czy tylko odważyć się na zmianę.

Zdrowy styl życia… na zawsze – roz­mowa z prof. zw. dr hab. n.med.,Grzegorzem Wal­l­nerem, który pod okiem Kon­rada Gacy 2 miesiące zrzucił 27 kg.

Klik­nij na zdjęcie i prze­czytaj w formacie pdf

Za tydzień dowiecie się co słychać u Jacka Bor­kow­skiego pilota naszej akcji, który 8 tygo­dni temu roz­poczynał odchudzanie z wagą 164 kg!
 

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu