Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Na naszych stronach w Polskapresse…

Zbliża sie koniec tegorocz­nej edycji akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie – pisze Kon­rad Gaca w swoim naj­now­szym artykule. To czas na pod­sumowanie naszych działań i nagrodzenie tych pilotów, których wyniki w odchudzaniu są naj­bar­dziej spek­takularne. Ich metamor­fozę będzie można zobaczyć pod­czas uroczystej gali koń­czącej akcję, która odbędzie się 26 czerwca w Lublinie. 

Zasady kon­kursu Nie­zwykłe Metamor­fozy prze­widują automatyczną nominację pilota, który uzyska naj­wyż­szy współ­czyn­nik spadku wagi. Jesz­cze nie wiemy, który z pilotów wygra tę rywalizację. Ale znamy zwycięzcę w głosowaniu na naj­sym­patycz­niej­szego pilota naszej akcji.

Warto było zawal­czyć o głosy Czytelników, – bowiem dla zwycięz­ców Metamor­foz mamy cenne nagrody: wycieczkę zagraniczną, bez­płatną opiekę żywieniowo-​treningową poprzez por­tal www​.sos​-odchudzanie​.pl oraz zestawy suplemen­tów i kosmetyków

 

 

 

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu