Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Wracamy do walki o cenne nagrody. „Chud­nij ze Smakiem” to szansa zdobycia bez­płat­nego dostępu do wszyst­kich moż­liwo­ści, jakie daje program dietetyczno-​treningowy Gaca Sys­tem. Zasady są proste: kon­kurs wygrywa autor naj­ciekaw­szego prze­pisu. W marcu czekamy na wasze pomysły dań przy­gotowanych z wykorzystaniem jajek. Liczy się każdy pomysł zgodny z założeniami Gaca System.

Prze­czytaj regulamin konkursu

Na propozycje prze­pisów czekamy do 25.03.2013 r. Można je nad­syłać na adres e-​mail gazety, której jeste­ście Czytelnikami: 

kurier­lubel­ski@chudniesz-wygrywasz.pl,

dzien­nik­bal­tycki@chudniesz-wygrywasz.pl,

gloswiel­kopol­ski@chudniesz-wygrywasz.pl,

dzien­niklodzki@chudniesz-wygrywasz.pl ,

gazetaw­rocław­ska@chudniesz-wygrywasz.pl,

dzien­nik­zachodni@chudniesz-wygrywasz.pl ,

gazetakrakow­ska@chudniesz-wygrywasz.pl,

lub pocztą na adres:

Gaca Cen­trum

ul. Fabryczna 2,

20 – 301 Lublin.

Z racji zbliżających się świąt znowu będzie głośno o jaj­kach. Jedni będą zaj­mować się ich sym­boliką mówiącą o odradzającym się życiu, inni będą zachwycać się pięk­nem pisanek. Dla nas naj­waż­niej­szy jest jed­nak ich wpływ na nasze zdrowie i samo­poczucie. Uczciwie trzeba przy­znać, że nie­wiele jest produk­tów, które cieszyłyby się tak złą opinią. Wiele osób nadal uważa jaja za źródło wielu problemów. Napiszmy jasno: zarzuty są nie­praw­dziwe i zostały obalone przez współ­czesną naukę. Jajka są zdrowe i eliminacja ich z diety jest nie­roz­sądna i może nam zaszkodzić. Przyj­rzyjmy się naj­czę­ściej powtarzanym mitom dotyczących jajek.

BOMBA CHOLESTEROLOWA?

Ileż to razy słyszeliśmy ten zarzut. Jajka obwiniano za pod­niesienie poziomu złego cholesterolu i łączono jego jedzenie z roz­wojem choroby wień­cowej i miaż­dżycy. Prawdą jest, że w żółtku znaj­dują się jego nie­wiel­kie ilo­ści, ale stanowi on nie­wielką część jego masy. Poza tym paniczny lęk przed cholesterolem sprawił, że zapo­mnieliśmy, jakie naprawdę ma on znaczenie dla organizmu. W rzeczywisto­ści na dłuż­szą metę nie moglibyśmy bez niego żyć. To on odpowiada między innymi za budowę błon komór­kowych, pomaga w produk­cji hor­monów i wspiera trawienie. Zwróćmy uwagę, że roz­róż­nia się dwa rodzaje cholesterolu powszech­nie zwane dobrym i złym (szkodliwy). Jajka zawierają tylko ten pierw­szy. Ich spo­żywanie powinny ograniczyć osoby z poważ­nymi dolegliwo­ściami wień­cowymi lub kłopotami z gospodarką tłusz­czową, ale także one nie powinny cał­kowicie z nich rezygnować.

KALORYCZ­NOŚĆ?

To kolejny grzech przy­pisywany jaj­kom. Jak jest naprawdę? Z jaj­kami jest podob­nie jak z każ­dym innym pokar­mem: w nad­miarze będzie tuczyć. W rzeczywisto­ści jedno jajko ma około 80 kalorii. Prawda, że to nie jest jakaś zawrotna ilość? Zauważmy także, że jajka należą do bar­dzo sycących produk­tów, gdyż po ich zjedzeniu długo nie chce nam się jeść, co jest bar­dzo cenną wła­ściwo­ścią dla osób, które mają problemy z uleganiem pokusie pod­jadania między zaplanowanymi posił­kami. Dlatego w wielu przy­pad­kach są one polecane jako jeden z elemen­tów prawidłowo skom­ponowanej diety odchudzającej. Pamiętajmy jed­nak, że nie­wła­ściwie przy­gotowane mogą nie­korzyst­nie wpłynąć na naszą formę. Dlatego pod żadnym pozorem nie sólmy ich, także dodatek róż­nych odmian majonezów, i tych reklamowanych jako „light”, może skutecz­nie utrud­nić proces redukcji wagi.

CO JEST POD SKORUPKĄ?

Jedząc jajka, dostar­czamy naszemu organizmowi białko o znakomitej przy­swajal­no­ści. Znaj­dują się w nich także witaminy A, D, E, K oraz B2B12, a także wiele skład­ników mineral­nych takich jak fos­for, magnez, wapń i żelazo. To nie koniec listy cen­nych skład­ników. W jaj­kach znaj­duje się także lecytyna, która wpływa na prawidłowe funk­cjonowanie mózgu, układu ner­wowego i serca oraz pomaga organizmowi w gospodarce cholesterolem. Jedząc jajka, dostar­czamy organizmowi także lecytynę korzyst­nie wpływającą na wzrok oraz lizozym, który ma działanie bak­teriobój­cze. Jeśli czegoś brakuje jaj­kom, to jest to witamina C. Tę jed­nak z powodzeniem możemy dostar­czyć organizmowi, dodając do posiłku duże ilo­ści warzyw.

Omlet z rukolą wg. prze­pisu Konrada Gacy

3 jajka
garść świeżej rukoli
4 pomidorki kok­taj­lowe
2 pieczarki
ząbek czosnku
kruszona papryczka chili
Wykonanie:
Jajka roz­trzepujemy widel­cem. Sparzone i obrane ze skórki pieczarki i
pomidorki kok­taj­lowe kroimy na cien­kie plasterki. Czosnek miaż­dżymy w
pra­sce. Rukolę drobno siekamy. Czosnek, pieczarki i połowę pozostałych
produk­tów wrzucamy na patel­nię i „pod­duszamy” pod przy­kryciem z kil­koma
łyżkami wody, następ­nie odkładamy kilka plaster­ków pieczarek ‚a resztę
dodajemy do roz­trzepanych jaj, przy­prawiamy kruszoną papryczką chili i
wylewamy na bez­tłusz­czową patel­nię. Czekamy aż masa jajeczna się zetnie,
wów­czas układamy na wierz­chu odłożoną część pieczarek i pomidor­ków,
przy­krywamy pokrywką tak, aby ścięła się góra omletu. Na koniec omlet
posypujemy świeżą rukolą. Naj­lepiej smakuje jedzony z patelni.


SKŁAD­NIK główny:
Jajka

SKŁAD­NIKI DODAT­KOWE:


Warzywa świeże lub suszone
owoce świeże lub suszone
ryba świeża lub mrożona
mięso: wołowina, wieprzowina, cielęcina
kur­czak
indyk
jogurt
kefir
mlekopieczarki lub inne grzyby
cukier brzozowy
bakalie
miód
mak
Mąki: gryczana, kukurydziana, orkiszowa, owsiana, ryżowa, sojowa, żytnia.
Płatki: owsiane, żytnie, orkiszowe, kukurydziane.
Otręby: owsiane, żytnie
olej lniany, rzepakowy, oliwa z oliwek
przy­prawy i zioła świeże lub suszone bez soli
kiełki
droż­dże
żelatyna
SPO­SÓB PRZY­RZĄDZANIA:
każdy oprócz: smażenia i dodawania soli oraz cukru.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu