Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Nowy styl życia to podstawa… zobacz najnowsze metamorfozy!

9 kwietnia 2012

Do zrzucenia zbęd­nych kilogramów pod okiem Kon­rada Gacy zachęcił mnie mój ortopeda – opowiada Janina Stęp­niak (-27 kg).

Na początku byłam bar­dzo scep­tyczna. Myślałam, że to kolejna dieta, jakich prze­szłam już setki. Gdy panie na pierw­szym spo­tkaniu pokazywały swoje o kil­kana­ście numerów za duże spodnie sprzed odchudzania, to nie wierzyłam. Teraz sama mam takie spodnie..

Otoczenie jest w szoku, bo ja tu przy­szłam o kulach, a teraz jestem po prostu sprawna i kul już nie potrzebuję. Wszyst­kim polecam i prze­konuję, że nie jest ciężko. Tutaj do problemu otyło­ści pod­chodzi się indywidual­nie i kom­plek­sowo. Trzeba tylko zakodować sobie w głowie nowy styl życia.

Postanowiłam zrobić sobie prezent na 50 urodziny – wspomina Mał­gorzata Gadom­ska-​Matycz (-21kg). Pomyślałam – jak nie teraz to, kiedy? Im człowiek jest star­szy tym mniej mu się chce, a ja, pracuję z młodzieżą i mimo wieku mam ciągle dużo sił wital­nych w sobie.

Po kilku miesiącach byłam już w super for­mie, bo ideal­nie stosowałam się do zasad programu odchudzającego pana Kon­rada Gacy. Jestem prze­konana, że można to zrobić w każ­dej sytuacji i to jest tylko kwestia dobrej organizacji. 

Obec­nie nie jestem już na diecie, ale mam zakodowane regularne jedzenie i zasady odżywiania, o których wpraw­dzie wiedziałam ale jakoś nie potrafiłam wprowadzić ich w życie. Teraz to zrobiłam i mam zamiar w tym nowym stylu życia trwać.

Ty też tak możesz!

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu