Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Na naszej stronie w regional­nych wydaniach Polskapresse

Nad­miar kilogramów powoduje prze­ciążenie układu kostno-​stawowego, a w kon­sekwen­cji może prowadzić do zmian zwyrod­nieniowych, objawiających się bólem, obrzękami, a nawet znacz­nymi ograniczeniami przy poruszaniu się – pisze Kon­rad Gaca w swoim naj­now­szym artykule […] Czy da się temu zapobiec? Oczywi­ście! Przede wszyst­kim należy popracować nad reduk­cją zbęd­nych kilogramów, co przy­czyni się do zdecydowanego odciążenia stawów i pozostałych elemen­tów aparatu ruchu. Należy przy tym pamiętać, że w przy­padku tego typu schorzeń ćwiczenia powinny być dobierane bar­dzo indywidualnie.

Prze­czytaj również:

Czuję się bez­piecz­niej – wywiad z Maciejem Górec­kim, który w 9 miesięcy schudł 80 kilogramów.

W przy­szły piatek: Rodzinne odchudzanie –Trzy panie Łagodziń­skie: mama Ilona oraz
jej dwie córki Agata i Ewa postanowiły wspól­nie zawal­czyć o zdrowie, szczupłą
syl­wetkę i lep­sze samo­poczucie. Za tydzień poznacie ich historię.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu