Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Piloci na start!

1 grudnia 2011

Znamy już nazwiska pilotów tegorocz­nej edycji akcji Chud­niesz Wygrywasz Zdrowie! Wybrane osoby zaprezen­towaliśmy na uroczystej inauguracji, która odbyła się w miniony poniedziałek w war­szaw­skim Teatrze na Woli.

Klik­nij aby obej­rzeć relację w TVP 2 z tego wydarzenia.

Na gali pojawili się m.in.: Dorota Gar­dias, Alek­san­dra Kobielak, Mariusz Pudzianow­ski, Agustin Egur­rola, Witold Paszt i Stan Borys oraz ambasadorka i dobry duch akcji Iwona Pavlović. Gościliśmy rów­nież Mag­dalenę Chudzikiewicz i Dariusza Kołacza, przed­stawicieli Grupy Wydaw­niczej Pol­skapresse, patrona medialnego akcji.

Wybór był nie­zwykle trudny. Zgłoszenia na pilotów ogól­nopol­skiej akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie wysłało ponad trzy tysiące osób.  Mieliśmy wybrać trzydziestu dwóch pilotów, co rzecz jasna nam się nie udało… Byli­ście tak fan­tastyczni, że zdecydowaliśmy się dać szansę czter­dziestu ośmiu osobom! – mówił pod­czas inauguracji Kon­rad Gaca, Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyło­ścią i pomysłodawca akcji. Po sze­ściu tygo­dniach komisja zbierze się jesz­cze raz, by dokonać ostatecz­nego wyboru 32 pilotów.

Więcej infor­macji prze­czytacie w piąt­kowych wydaniach waszych regional­nych dzien­ników. A już dziś zapraszamy do obej­rzenia online relacji w TVP 2 z tego wydarzenia.

Zobacz galerię zdjęć z inauguracji