Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Podopieczni Konrada Gacy w „Pytaniu na śniadanie”- zobacz jak nagrywano program!

27 kwietnia 2012

Klik­nij na zdjęcie i zobacz jak nagrywano program!

W naj­bliż­szą sobotę 28.04. 2012 ok. godz. 8.50 na antenie telewizyj­nej Dwójki, w programie „Pytanie na śniadanie” swoje wyniki w odchudzaniu zaprezen­tują pod­opieczni Kon­rada Gacy: nowa ambasadorka akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie Danuta Błażej­czyk (-20 kg), oraz liderzy: Mar­cin Makar­ski (- 117 kg), Bar­tek Zembrzuski (– 90 kg) i Jacek Bor­kow­ski, który będąc 20 tygo­dni temu gościem „Pytania na Śniadanie” ważył 264, 9 kg a obec­nie jest lżej­szy o…75 kg.

W programie zobaczycie rów­nież relację z Cen­trum Odchudzania Kon­rada Gacy Spa&Wel­l­ness a w niej m.in. nasze liderki: Anię Całkę, Elż­bietę Mikul­ską, Beatę Gliwkę, Gosię Żelechow­ską, Elż­bietę Wit­kow­ską oraz Renatę Zajko, które schudły od 47 do 84 kilogramów i tak jak setki innych naszych klubowiczów –fat­kil­ler­sów od lat bez problemu utrzymują wypracowaną formę.

W dniu emisji programu, oraz w nie­dzielę i poniedziałek pod nr tel. 

tel. 81 469 97 00

do Waszej dys­pozycji będą Kon­sul­tanci Kon­rada Gacy , którzy odpowiedzą na wszyst­kie Wasze pytania i wątpliwości.

Zapraszamy do oglądania!

Zobacz film z poprzed­niej wizyty w “Pytaniu na śniadanie”

Obej­rzyj zdjęcia z nagrania programu.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu