Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Na naszej stronie w regional­nych wydaniach Polskapresse:

W naszym Cen­trum Odchudzania jest mnóstwo osób, które – tak jak prezen­towana na dzisiej­szej stronie Ela Wit­kow­ska nawet w 2 miesiące „wyszły” z leków na cukrzycę typu 2 – pisze Kon­rad Gaca w swoim naj­now­szym artykule. Po zmianie trybu życia gospodarka węglowodanowa ulega poprawie, a nawet nor­malizuje się – niejed­nokrot­nie na tyle, że pacjent nie wymaga leków.

Zawsze jed­nak pod­kreślam, że nie jesteśmy lekarzami. Nie leczymy chorób, a jedynie przez reduk­cję wagi wspomagamy powrót do zdrowia, a cały proces „wychodzenia” z leków jest prze­prowadzany w ścisłej współ­pracy z lekarzem prowadzącym pacjenta.

– „To była moja ostat­nia deska ratunku” – wywiad z Elą Wit­kow­ską – pilotem akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie w latach 2009/​10, która realizując program odchudzający Pana Kon­rada Gacy pokonała cukrzycę typu 2 ale też nad­ciśnienie i problemy z kręgosłupem.

Zobacz metamor­fozę  Eli Witkowskiej .

Klik­nij na zdjęcie i prze­czytaj artykuł Kon­rada Gacy w for­macie pdf.

W przy­szły piątek ….. dowiecie się kto pilotów naj­szyb­ciej traci zbędne kilogramy! Opublikujemy aktualny ran­king pilotów z Twojego wojewódz­twa, oraz RAN­KING TOP 10 – naj­lep­szych z całej Polski!

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu