Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Prof. Stanisław Burzyński z Teksasu z wizytą w Centrum Odchudzania Konrada Gacy - zdjęcia

31 lipca 2012

Akcja Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie to nie­zwykle ważna inicjatywa – mówi prof. Stanisław Burzyń­ski, Lublinianin, od lat 70 miesz­kający w USA. Biochemik, naukowiec i lekarz. Wynalazca terapii leczącej nowotwory. Wła­ściciel kliniki i Cen­trum Badaw­czego w Houston w stanie Teksas.

Dotyczy bowiem jed­nego z naj­więk­szych problemów medycyny, jaką obec­nie jest otyłość a z tego, co widziałem będąc na wykładzie Pana Kon­rada Gacy, to wyniki metody, jaką stosuje są bar­dzo dobre nie tylko pod względem wizual­nym, ale przede wszyst­kim zdrowotnym.

W Stanach jest bar­dzo dużo takich inicjatyw, bo otyłość jest tam jedną z naj­więk­szych dolegliwo­ści. Powstało na tej bazie mnóstwo specjalizacji bariatrycz­nych i są lekarze, którzy tym się zaj­mują wykorzystując naj­roz­mait­sze spo­soby walki z otyło­ścią, ale nie słyszałem, żeby ktoś podobną metodę i to z takimi efek­tami stosował. Patrząc na wyniki widzę, że na pewno warto ten program roz­wijać i propagować.

Duże wrażenie zrobił na mnie lubel­ski ośrodek, który jest piękny, nowoczesny i bar­dzo dobrze wyposażony. Mogę tylko pogratulować inicjatywy i unikatowych na światową skalę wyników…

Obej­rzyj galerię zdjęć z wizyty…

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu