Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Na naszej stronie w regional­nych wydaniach Polskapresse

Powielane przez lata złe nawyki żywieniowe i brak ruchu powodują, że bar­dzo często otyłe są całe rodziny –  pisze Kon­rad Gaca w swoim naj­now­szym artykule. Dlaczego? Przy­tłoczeni codzien­no­ścią pełną obowiąz­ków nie mamy czasu na aktyw­ność. Tak nam się przy­naj­mniej wydaje. W efek­cie jedyną naszą roz­rywką jest telewizor i kom­puter a przyjem­no­ścią – jedzenie. Kilogramów przy­bywa, a z nimi pojawia się złe samo­poczucie, brak wiary w siebie i choroby. Takie wzory zachowań powielają nasze dzieci i koło się zamyka.
Na szczę­ście z każ­dym rokiem mamy coraz więk­szą świadomość i chęć zmiany takiego stanu rzeczy. Widzę modę na aktyw­ność, zmianę stylu życia i rodzinne odchudzanie. Wspólny cel, jakim jest kon­dycja, zdrowie i piękna figura cemen­tuje rodziny.

Rodzinne odchudzanie integruje – Prze­czytaj wywiad z uczest­nicz­kami akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie Iloną Łagodziń­ską oraz jej cór­kami : 17–let­nią Agatą 19-​let­nią Ewą.

Za tydzień: “Trening po 60-​tce” Poznasz historię Marianny Tar­goń­skiej, która schudła 35 kg i wciąż ćwiczy, utrzymując doskonałą formę i zdrowie.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu