Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Jej kłopoty z wagą zaczęły się 30 lat temu. Tyła nie­po­strzeżenie. Po pierw­szej ciąży kilogramy nie­bez­piecz­nie zbliżyły się do liczby trzycyfrowej a potem, z roku na rok, było coraz gorzej. Po każ­dej stosowanej diecie waga naj­pierw nieco spadała a potem szybowała w górę. Z biegiem czasu, pozor­nie przy­zwyczaiła się do swojej otyło­ści – chodź skrycie marzyła o wadze z czasów panieńskich. 

Myślała jed­nak, że to jest nie do osiągnięcia, że walka o szczupłą syl­wetkę jest ponad jej siły. Prze­strogi lekarzy nie działały chociaż brała już 17 tabletek dzien­nie. Wraz z ciągłym wzrostem wagi czuła się coraz gorzej. Poważ­nie prze­straszyła się dopiero wtedy, gdy lekarze powiedzieli, że to dla niej ostatni moment, aby o siebie zadbać i nie dać się przy­wiązać do łóżka. Miała już początki nie­wy­dol­no­ści płuc­nej, kłopoty z nad­ciśnieniem i z kręgosłupem – czemu sprzyjał jej siedzący tryb pracy i brak ruchu.

Gdy, po usil­nych namowach swojego syna Michała, przy­szła do Cen­trum Odchudzania Kon­rada Gacy na pierw­sze spo­tkanie ‚w końcu stanęła na wadze i dostała kolejne ostrzeżenie. Okazało się że waży 152 kilogramy. Tym razem nie zignorowała go i ostro wzięła się do pracy.!

Na efekty nie trzeba było długo czekać – a to motywowało ją coraz bardziej.Jej życie od kiedy przy­szła do Cen­trum Odchudzania by pod­jąć walkę ze zbęd­nymi kilogramami zmieniło się . Wygrała ją w pełni, bo jak wszystko w życiu robiła to solid­nie: ćwiczyła, prze­strzegała diety i brała suplementy – wszystko zgod­nie z zaleceniami trenera głów­nego Kon­rada Gacy.Pani Renata znakomicie podołała wyzwaniu rzuconemu otyło­ści i pokazała swojej rodzinie , znajomym a przede wszyst­kim udowod­niła sobie samej, ze rezul­tat wart jest zachodu.
 
 Obec­nie, jak przed laty, pracuje zawodowo ale nie ma powodów już narzekać na bóle kręgosłupa.
Dba o dom, o rodzinę, ale żyje bar­dziej kom­for­towo i inten­syw­nie. Teraz znów sama sprząta – z lek­ko­ścią wchodzi na drabinę aby zawiesić firanki, sama kosi traw­nik i dba o ogród. Ku rado­ści swojego męża – znowu prowadzi życie towarzyskie, lubi tań­czyć– odzyskała dawną nie­spożytą ener­gię. Uwiel­bia wycieczki poza miasto– w każ­dej wol­nej chwili wyjeż­dża z mężem i grupą znajomych, na wyprawy , jak przed laty. 
Po 30 latach speł­niła wresz­cie swoje marzenie – odbyła sen­tymen­talną podróż do … Kazimierza nad Wisłą, gdzie kiedyś, pod­czas pieszego rajdu na Górę Trzech Krzyży poznała swojego męża – a prze­cież przez lata, trasa ta była dla niej nie do pokonania!

Teraz rzadziej odwiedza lekarzy, dawno zrzuciła maskujące figurę wor­kowate suk­nie.
Ubiera się elegancko i z przyjem­no­ścią chodzi na zakupy. Często słyszy kom­plementy, że wygląda młodziej i zmieniła się nie do poznania.
Już dawno jest wyprowadzona z diety, jada prawie wszystko, lecz mniej i według zasad, jakich się tu nauczyła, a swoimi, nowymi prze­pisami chęt­nie dzieli się z innymi. Nadal regular­nie ćwiczy ‚ dzięki temu, od 2 lat utrzymuje formę i świet­nie się czuje we własnej skórze. Co więcej została liderem akcji Chud­niesz– Wygrywasz Zdrowie i swoim przy­kładem zachęca do niego innych.

Czytaj o akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie na por­talu naszemiasto​.pl

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Pogoń za szczupłą syl­wetką i wiara, że do jej osiągnięcia wystar­czy jedynie łykanie tabletek, przynosi tragiczne żniwo. Do takich kon­sekwen­cji prowadzi nie­wiedza, na czym polega proces odchudzania oraz nie­do­skonałość naszego sys­temu praw­nego, który nadal pozwala na han­del szkodliwymi sub­stan­cjami, które udają suplementy ułatwiające odchudzanie.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu