Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Rodzinne odchudzanie... Zobacz najnowsze metamorfozy!

28 lutego 2012

Odchudzałyśmy się razem – mówi Ilona Łagodziń­ska . Ja i moje córki: 17– let­nia Agata i 19 –let­nia Ewa. Mnie do odchudzania skłoniły problemy z kręgosłupem. One odchudzały się dla poprawy wizerunku i samo­poczucia. Bar­dzo z tego się cieszę, bo wspólny cel, jakim jest odchudzanie zbliżył nas do siebie. Zresztą jest bar­dzo dużo plusów wspól­nego zrzucania kilogramów. Czasem, gdy któraś z nas ma gor­szy dzień, to pozostałe mobilizują. Ważné jest też, że nie trzeba dla nikogo dodat­kowo gotować. Schudłam 25 kg w 5 miesięcy. Kręgosłup mnie już nie boli. Samo­poczucie mam eks­tra i jestem prze­szczęśliwa, bo dzięki zrzuceniu kilogramów odmieniło się moje życie i życie moich córek.

Rok temu przy wadze 70 kg odchudzałam się samodziel­nie na jed­nej z mod­nych w tam­tym czasie diet – wspomina 19– let­nia Ewa Łagodziń­ska. Schudłam przez miesiąc 5 kilo a przez następny przy­tyłam 10 i cał­kiem się załamałam. Po tej diecie tak roz­regulował mi się metabolizm, że nawet, gdy jadłam bar­dzo mało to i tak tyłam. Sama nie potrafiłam tego opanować i potrzebowałam pomocy. Przyjechałam na wykład z mamą, siostrą i ciocią Razem roz­poczęłyśmy realizację programu, p. Kon­rada Gacy i… już po tygo­dniu okazało się, że jestem lżej­sza o ponad 4 kilogramy. A gdy było widać efekty, to chciało się kon­tynuować odchudzanie. Schudłam 16 kilogramów w 3, 5 miesiąca.

Speł­niłam swoje marzenia o zgrab­nej figurze mówi 17-​let­nia Agata Łagodziń­ska. O tym, by bez wstydu i skrępowania móc wyjść na plażę. Próbowałam odchudzać się na własną rękę, ale nie dawałam rady. Dopiero tutaj pod okiem pana Kon­rada Gacy udało mi się. Roz­poczęcie odchudzania to była bar­dzo dobra decyzja. Warto było ją pod­jąć dla zdrowia, dla samej siebie, dobrego samo­poczucia, potwier­dzenia mojego sil­nego charak­teru. Zachęcam wszyst­kich, szczegól­nie moich rówieśników. Jestem prze­konana, że spodoba się tu wam, ta jak mnie.

Ty też tak możesz!

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu