Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Prze­czytaj regulamin konkursu

Danie miesiąca można przy­rządzać na wiele, bar­dzo smacz­nych i zdrowych spo­sobów. Jeśli ktoś jesz­cze się do tego nie prze­konał, powinien czym prędzej zapoznać się z prze­pisem Mał­gorzaty Pasz­czyk. To nasza klubowiczka, która korzystając ze wszyst­kich udogod­nień Gaca Sys­tem, wykonała kawał dobrej roboty. Kiedy po raz pierw­szy zaczęła swoją przy­godę z programem dietetyczno-​treningowym, ważyła dokład­nie tyle samo, ile miała cen­tymetrów wzrostu. Tak, chociaż trudno w to uwierzyć, w jej kar­cie w rubryce wzrost i waga ciała musieliśmy wpisać 155. Pani Mał­gosia była w dramatycz­nym stanie. Wynisz­czona psychicz­nie i fizycz­nie, cier­piąca na prze­różné dolegliwo­ści spo­wodowane przez taką olbrzymią nad­wagę znalazła w sobie dość siły, żeby pod­jąć walkę o uratowanie siebie samej. Dzięki jej zaufaniu do programu i rygorystycz­nemu trzymaniu się zaleceń, jakie otrzymywała w czasie kon­sul­tacji, pani Mał­gorzata zaczęła chud­nąć i wracać do zdrowia. Po 14 miesiącach ważyła o 97 kg mniej. Idealną wagę utrzymuje już od roku. Dzięki temu jest odmienioną kobietą.

Polecana przez Mał­gorzatę Pasz­czyk ryba po grecku ma w składzie dor­sza. To lek­kostrawna ryba mor­ska, której sys­tematyczne jedzenie może przynieść nam liczne korzy­ści. Po pierw­sze dorsz to znakomite źródło łatwo przy­swajal­nego białka. Po drugie jest bogatym źródłem wielu witamin oraz makro i mikroelemen­tów. Duże ilo­ści selenu, jakie znaj­dziemy w dor­szu, korzyst­nie wpływają na funk­cjonowanie tar­czycy i układu odpor­no­ściowego. Dlatego warto pamiętać o tym pier­wiastku szczegól­nie w czasie, gdy łatwo o zaziębienia i choroby. Ponadto korzyst­nie wpływa on na pracę układu krwionośnego, zapobiegając zmianom miaż­dżycowym. Pomaga chronić stawy przed reumatoidal­nym zapaleniem oraz wal­czyć z wol­nymi rod­nikami. Sys­tematyczne spo­żywanie pokar­mów bogatych w selen jest łączone ze skuteczną profilak­tyką antynowotworową. Panów z pew­no­ścią zain­teresuje wiadomość, że nie­do­bory tego pier­wiastka mogą prze­kładać się na problemy z męsko­ścią, a odpowied­nia podaż korzyst­nie wpływa na libido. Omawiając zalety dor­sza, trzeba wspo­mnieć o występujących w nim witaminach: z grupy B – odpowiedzial­nych za pracę serca, układu ner­wowego, stan skóry oraz funk­cjonowanie układu trawienia, D3 – wzmac­nia układ ner­wowy i kostny, poprawia krążenie i wzmac­nia odpor­ność organizmu, a obec­ność witaminy PP pomaga obniżać poziom złego cholesterolu.

Rodzynki to smaczny, ale także kaloryczny dodatek. Dlatego po potrawy, w których występują, powin­niśmy sięgać po zakoń­czeniu procesu odchudzania. O tej odmianie bakalii powin­niśmy pamiętać z kilku względów. Rodzynki zawierają błon­nik, który pomaga regulować pracę układu pokar­mowego, a także witaminy z grupy B oraz magnez (zwany także pier­wiast­kiem życia, bo to on odpowiada między innymi za nasze samo­poczucie i stan ner­wów, pomaga w regeneracji). Rodzynki przy­dają się także w walce z osteoporozą, co jest zasługą obec­no­ści w nich: wap­nia i boru.

Przez lata o pieczar­kach mówiono, że jedynie dodają smaku potrawom, a nie mają żadnych war­to­ści odżyw­czych. Teraz wiem, że to nie­prawda, gdyż są one źródłem błon­nika. Zawierają witaminy z grupy B, a także fos­for, potas i żelazo, a wszystko to przy nie­wiel­kiej zawar­to­ści kalorii.

Mar­chew to skład­nik wszyst­kich omawianych dotych­czas prze­pisów na rybę po grecku, dlatego jedynie pokrótce przy­po­mnimy jej zalety. Spraw­dza się ona jako środek wzmac­niający odpor­ność, obniżający poziom złego cholesterolu oraz chroniący przed wol­nymi rod­nikami, a w połączeniu z resztą skład­ników – znakomicie smakuje. O czym warto prze­konać się samemu.


RYBA PO GRECKUPIECZAR­KAMIRODZYN­KAMI
Skład­niki dla 4 osób:
4 x filety z dor­sza
500 g pieczarek
4 x duże mar­chewki
100 g rodzynek
1 x duża cebula
2 x korzenie pietruszki
2 x śred­nie pomidory

Spo­sób wykonania:
Rybę pieczemy w piekar­niku w 160 C przez 30 min. Mar­chew i korzenie pietruszki gotujemy na parze, po czym ścieramy na tarce na grubych oczkach. Pieczarki, cebulę i pomidory kroimy w kostkę i dodajemy do mar­chewki i korzenia pietruszki. Rodzynki zalewamy wrząt­kiem. Gdy już zmiękną, dodajemy je do warzyw. Tak przy­gotowane warzywa wykładamy na rybę i pieczemy przez 20 min w 150 C.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu