Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Na naszej stronie w regional­nych wydaniach Pol­skapresse:

Celem naszej akcji nie jest bicie rekor­dów – pisze Kon­rad Gaca w swoim naj­now­szym artykule. Na szczególną uwagę i podziw zasługuje jed­nak postawa i deter­minacja w dążeniu do celu osób, które schudły po 80, 90 czy tak jak prezen­towany na dzisiej­szej stronie Mar­cin Makar­ski 115 kilogramów. Oni uwierzyli, że w naszym Cen­trum Odchudzania można pokonać każdą ilość zbęd­nych kilogramów i cał­kowicie zmienić swoje życie.

Nie szukali diety cud, bo w odchudzaniu jej nie ma. Nie ma też cudow­nych maszyn do ćwiczeń. Wielo­krot­nie powtarzam to na spo­tkaniach z osobami, które chcą raz na zawsze roz­prawić się z otyło­ścią: Naj­waż­niej­sza w gubieniu zbęd­nych kilogramów jest motywacja.

– “Trzeba poczuć w sobie zawod­nika”. – wywiad z Mar­cinem Makar­skim – uczest­nikiem akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie, który realizując program odchudzający Pana Kon­rada Gacy w ciągu 12 miesięcy schudł 115 kg!

W przy­szły piątek prze­czytacie o Elż­biecie Wit­kow­skiej , która schudła … i dzięki temu pokonała cukrzycę typu II.

Zobacz metamor­fozę Mar­cina Makarskiego.

Klik­nij na zdjęcie i prze­czytaj artykuł Kon­rada Gacy w formacie pdf

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu