Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Są przy­kładem na to, że wytrwałość i prze­strzeganie zasad dają znakomite efekty. Piloci akcji Chudniesz-​Wygrywasz Zdrowie schudli już 1266 kg! To wspaniały wynik zwłasz­cza, że jesteśmy dopiero na pół­metku. I okazja do świętowania – nie­koniecz­nie przy suto zastawionym, wielkanocnym stole…

Jestem z Was dumny. Zaufaliśmy Wam wierząc, że deter­minacja i wytrwałe dążenie do celu sprawią, iż osiągniecie wspaniałe wyniki w odchudzaniu. Jacek Bor­kow­ski z Łodzi, nasz naj­cięż­szy pilot, schudł 65,9 kilograma! To wspaniały wynik i świetna prognoza na przy­szłość. Ale spadki pozostałych liderów w wojewódz­twach też są wyśmienite.

Zrzucenie 30 – 40 kilogramów naprawdę odmienia życie. Poprawia stan zdrowia, spraw­ność fizyczną, ma znakomity wpływ na samo­poczucie. Sprawdź­cie wyniki pilotów, ran­king województw oraz naj­lep­szą dziesiątkę, czyli TOP 10. Wszyscy mają powody do dumy. Ale kochani piloci – pamiętaj­cie, że to dopiero połowa drogi. Przed Wami jesz­cze spora praca, dlatego nie powin­ni­ście osiadać na laurach. Ani roz­siadać się zbyt wygod­nie przy wielkanocnym stole…

Tak prze­cież spędzamy Święta Wiel­kanocne. Przy suto zastawionych stołach. Zasłaniamy się tym, że tak nakazuje tradycja, ale czy na pewno… Naj­waż­niej­sze jest to, by być razem. Spo­tkać się, poroz­mawiać, prze­stać wresz­cie się spieszyć. Poświęcić czas dla rodziny, przyjaciół. Takich Świąt Wiel­kanoc­nych życzę zarówno naszym pilotom wraz z rodzinami, jak i wszyst­kim sym­patykom naszej akcji. Pamiętaj­cie, że każdy moment jest dobry na roz­poczęcie nowego, zdrowego życia. Wesołego Alleluja!
 

 

 

 

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu