Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Schudły.... 139 kg - zobacz najnowsze metamorfozy!

5 maja 2012

Odchudzanie pod okiem pana Kon­rada Gacy zaczęłam z wagą 155 kg – mówi Mał­gorzata Pasz­czyk. Czułam się bar­dzo źle z tak dużą ilo­ścią zbęd­nych kilogramów. Ciągle chorowałam i gdziekol­wiek poszłam, to każdy patrzył na mnie tak, jakby diabła zobaczył. Otyłość poszła mi w biodra i nogi, które potwor­nie puchły. Buty musiałam robić na zamówienie. Lekarze mówili, że to słoniowacizna. Stosowałam się ideal­nie do zaleceń i kon­dycja poprawiała się z dnia na dzień a waga spadała.  Teraz ważę 63 kg. Schudłam 92 kg w 14 miesięcy. Problemy zdrowotne znik­nęły a ja prze­stałam chorować. Czuję się tak, jak­bym zaczęła nowe życie.

Razem ze mną, odchudzała się moja córka Mar­lena , która schudła 47 kg w 8 miesięcy.

Już wcześniej chciałam się odchudzać tu w Cen­trum – wspomina Mar­lena Pasz­czyk. Wiedziałam, że można, ale brakowało mi odwagi i kogoś, kto powiedziałby idź i spróbuj. Mama prze­tarła mi szlaki odważyłam się i cel osiągnęłam. Zrzucenie wagi wszystko w moim życiu zmieniło. Zmieniła się moja figura, ale stałam się też pew­niej­sza siebie. Mam świetną kon­dycję i teraz to inni za mną nie nadążają…

Ty też tak możesz !

Jeśli nie radzisz sobie ze zbęd­nymi kilogramami - przyjdź na spo­tkanie infor­macyjne do naszego Cen­trum lub jeśli jesteś spoza woj. lubel­skiego roz­pocz­nij realizację programu odchudzającego pana Kon­rada Gacy na por­talu www​.sos​-odchudzanie​.pl

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu