Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


"Schudniesz na pewno, tylko trzymaj się reguł..." Zobacz najnowsze metamorfozy

11 marca 2012

Klik­nij na zdjęcie i zobacz nie­zwykłą prze­mianę naszych fat­kil­lerek Zofii Marioli.

Spo­tykając co tydzień, w kościele, moje dwie sąsiadki widziałam, że są coraz szczuplej­sze i pięk­niej wyglądają – wspomina Zofia Syta (-31 kg). Ja też chciałam zmienić się tak jak one, bo było mi bar­dzo źle z ponad 30 kg nad­wagą. Czułam się brzydka i nie­po­trzebna. W końcu zapytałam jedną z nich o spo­sób tak szyb­kiego chud­nięcia.. I tak dowiedziałam się o panu Gacy. Schud­niesz na pewno – usłyszałam, – ale tylko wtedy, kiedy będziesz trzymać się reguł. Bar­dzo szybko prze­konałam, że miała rację.

Przez lata – mówi Mariola Den­niak próbowałam sama wal­czyć ze zbęd­nymi kilogramami, ale to nic nie dawało Dopiero pod okiem specjalisty Pana Kon­rada Gacy okazało się, że odchudzanie jest proste. Wystar­czy tylko silna wola i chęci. Trzeba zmobilizować się i zastosować ideal­nie do zasad programu. Ja tak zrobiłam, a wynik – minus 27 kg w 3 miesiące – zaskoczył nawet mnie samą. Teraz czuję się wspaniale i nie mam już problemów zdrowot­nych. Żałuję tylko jed­nego, … że nie dowiedziałam się o tym miej­scu, chociaż ze dwa lata wcześniej.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu