Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Smaczny sposób na bycie w formie

12 stycznia 2013

Prze­czytaj regulamin konkursu

Jesz­cze masz szansę na przy­łączenie się do walki o nagrody w kon­kur­sie „Chud­nij ze Smakiem”. Zaproponuj swój ulubiony prze­pis na danie z wykorzystaniem filetów z kur­czaka. Czekamy na propozycje posił­ków opracowanych zgod­nie z założeniami Gaca Sys­tem, bez soli, cukru i smażenia. Naj­lep­sze zapew­nią otrzymanie nagrody miesiąca i otworzą drzwi do walki o tytuł Mistrza Zdrowego Gotowania i trzy tysiące złotych.

Być może cenną inspiracją w przy­gotowaniu własnego prze­pisu będzie propozycja Elż­biety Mikul­skiej, liderki Gaca Sys­tem. Na pewno pamiętacie jej zdjęcie z czasów, zanim zdecydowała się zaufać naszemu programowi; widać na nim śpiącą w kolejowym prze­dziale kobietę. Pierw­sze, co rzuca się w oczy, to jej otyłość. Pani Elż­bieta miała wtedy aż 60 kg nad­wagi. Przy 163 cm wzrostu sprawiało, że wyglądała źle, a czuła się jesz­cze gorzej. W ciągu 10 miesięcy korzystania z Gaca Sys­tem pozbyła się nad­wagi. Trzy lata temu zakoń­czyła wyprowadzenie z diety i utrzymuje swoją idealną wagę.

Aby być tak długi czas w for­mie, trzeba umieć mądrze układać własne menu, korzystając z wiedzy zdobytej dzięki Gaca Sys­tem. Doskonałym przy­kładem dania dla wszyst­kich, którzy zakoń­czyli już proces wyprowadzenia z diety, a nadal chcą być szczupli i pełni ener­gii, jest sałatka według prze­pisu pani Elż­biety. To doskonale skom­ponowane danie, składające się z cen­nych źródeł białka, węglowodanów i tłusz­czów wzbogaconych ogromną liczbą dodat­ków prozdrowotnych.

Pod­stawowy skład­nik sałatki, czyli pierś z kur­czaka, dostar­czy nam dużej ilo­ści białka, głów­nego skład­nika odpowiedzial­nego za wzmac­nianie mięśni. To także cenny sojusz­nik w walce z otyło­ścią. Spo­żywanie posił­ków o wysokiej zawar­to­ści protein sprawia, że dłużej czujemy się najedzeni, a ponadto ich trawienie powoduje więk­sze spalanie kalorii niż przy innych skład­nikach odżyw­czych. Dobrym źródłem białka jest także jogurt naturalny, który rów­nież pojawia się w prze­pisie na sałatkę. Ponadto zawiera on duże ilo­ści wap­nia, który wzmac­nia układ kostny oraz cenne szczepy bak­terii, które pomagają w funk­cjonowaniu układu pokarmowego.

Waż­nym elemen­tem sałatki jest brązowy ryż. Dzięki zawar­tym w nim węglowodanom nasz organizm dostanie cenny zastrzyk ener­gii, która będzie uwal­niać się powoli i nie powoduje gwał­tow­nego pod­niesienia poziomu glukozy we krwi – jak to bywa w przy­padku węglowodanów prostych. Należy także dodać, że ryż brązowy jest produk­tem o nie­wiel­kim stop­niu prze­tworzenia, co sprawa, że ma dużo cen­nych skład­ników takich jak: magnez, wapń i żelazo, a przede wszyst­kim nie brakuje w nim błon­nika, który zwięk­sza uczucie syto­ści i wspomaga funk­cjonowanie układu pokarmowego.

Obec­ność w sałatce orzechów włoskich sprawi, że nasze danie wzbogaci się o tłusz­cze, przy czym będą to te naj­zdrow­sze, czyli należące do grupy omega –3, które korzyst­nie wpływają na odpor­ność organizmu, układ ner­wowy oraz pomagają obniżać poziom złego cholesterolu. Orzechy są bogate w witaminy z grupy B, witaminę E, fos­for i magnez.

Omawiają proz­drowotne wła­ściwo­ści sałatki, nie możemy zapo­mnieć o jej roślin­nych dodat­kach, z których każdy zrobi wiele dobrego dla organizmu. W telegraficz­nym skrócie omówmy jedynie naj­waż­niej­sze skład­niki. Koperek reguluje pracę układu pokar­mowego i nerek, zawiera m.in.: fos­for, żelazo, witaminę A, C i D oraz inne z grupy B. Rzod­kiewka oprócz witaminy C dostar­cza także żelazo, miedź i man­gan. Już starożytni Grecy byli pewni jej korzyst­nego oddziaływania na pracę układu pokar­mowego. Podobne działanie ma także szczypiorek. On także poprawia trawienie i jest dobrym źródłem witaminy C. Ponadto spraw­dza się jako środek obniżający ciśnienie.
Sałatka z kur­czaka 

Skład­niki:

1. Pierś z kur­czaka – 200 g.

2. Ryż naturalny brązowy – 1/​2 woreczka.

3. Koperek, szczypiorek – po łyżeczce.

4. Pieprz, zioła Fit up do drobiu oraz do sałatek.

5. Orzechy włoskie– 3 g., śliwki suszone – 4 szt.

6. Jogurt naturalny – 3 – 4 łyżki.

7. Ząbek czosnku


8. Ogórek zielony 10 g., rzod­kiewka – 5 szt., kapusta pekiń­ska – 15 g.


Wykonanie:

Pierś kur­czaka natrzeć czosn­kiem, posypać pieprzem i ziołami Fit up
do drobiu. Wstawić do lodówki na 12 godz., następ­nie upiec w folii
bez tłusz­czu. Ryż ugotować zgod­nie z prze­pisem. Pokroić kur­czaka w
kostkę lub paski, połączyć z ryżem, dodać pokrojony w plasterki
ogórek i rzod­kiewkę. Kapustę pokroić w paski. Orzechy uprażyć na
gorącej patelni, śliwki pokroić w paski i połączyć z kur­czakiem.
Do skład­ników dodać posiekany koperek i szczypiorek, doprawić do
smaku pieprzem i ziołami Fit up do sałatek. Wszystko wymieszać.
Jogurt połączyć z ząb­kiem czosnku i polać sałatkę. Sałatkę
wstawić do lodówki na 30 minut, by skład­niki się prze­gryzły.
Smacznego:)

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu