Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Stek, który pomaga schudnąć - konkurs!

13 kwietnia 2013

Z wołowiny można wyczarować tysiące znakomitych i zdrowych dań. Na pewno każdy z nas ma jakiś ulubiony spo­sób przy­gotowania tego mięsa. Warto się nim podzielić. W kon­kur­sie „Chud­nij ze smakiem” autorzy naj­ciekaw­szych prze­pisów mogą liczyć na cenne nagrody.

Prze­czytaj regulamin konkursu

Na propozycje prze­pisów czekamy do 22.04.2013 r. Można je nad­syłać na adres e-​mail gazety, której jeste­ście Czytelnikami: 

kurier­lubel­ski@chudniesz-wygrywasz.pl,

dzien­nik­bal­tycki@chudniesz-wygrywasz.pl,

gloswiel­kopol­ski@chudniesz-wygrywasz.pl,

dzien­niklodzki@chudniesz-wygrywasz.pl ,

gazetaw­rocław­ska@chudniesz-wygrywasz.pl,

dzien­nik­zachodni@chudniesz-wygrywasz.pl ,

gazetakrakow­ska@chudniesz-wygrywasz.pl,

lub pocztą na adres:

Gaca Cen­trum

ul. Fabryczna 2,

20 – 301 Lublin.

Osoby, które nie zdecydowały się jesz­cze przy­łączyć do naszej zabawy, powinny zapamiętać jej jedna zasadę: zgłaszane spo­soby przy­gotowania dań muszą być zdrowe, czyli być zgodne z zasadami Gaca Sys­tem (spis dopusz­czonych dodat­ków znaj­duje się w ramce). Tradycyj­nie naj­lep­sze prze­pisy nagrodzimy 28-​dniowym, bez­płat­nym dostępem do Gaca Sys­tem, czyli nowoczesnego programu dietetyczno – trenin­gowego, który pomógł pozbyć się nad­wagi tysiącom osób. Jedną z osób, które prze­konały się o skutecz­no­ści tego roz­wiązania, jest Danuta Błażej­czyk, ambasadorka naszej akcji. W ciągu czterech miesięcy schudła 2 kg i od dawna utrzymuje wagę. Jak to robi? Sprawa jest prosta. Nadal trzyma się założeń Gaca System.

Co jedzą osoby korzystające z naszego programu? – To jedno z czę­ściej zadawanych pytań przez tych, którzy nie zdecydowali się przy­łączyć do naszej akcji. Dzisiaj zaprezen­tuję jeden z prze­pisów z puli dań dostęp­nych w Gaca Sys­tem. Dodam, że jest to ulubiony prze­pis Danuty Błażejczyk.

Stek z polędwicy wołowej podany w asy­ście salsy z awokado i purée z selera to znakomite danie dla wszyst­kich, którzy chcą zdrowo się odżywiać, ale jed­nocześnie uwiel­biają znakomitą kuch­nię. O tym, jak smakuje to danie, naj­lepiej prze­konać się osobi­ście, żadne nawet naj­bar­dziej kwieciste opisy nie zastąpią przyjem­no­ści, jaką daje jedzenie tego steku. My tradycyj­nie skupimy się na wła­ściwo­ściach odżyw­czych. Wołowina to znakomite źródło białka, a także żelaza, cynku, sprzężonych dienów kwasu linolowego (CLA).

Pozostałe skład­niki dania spraw­dzają się znakomicie, jeśli zależy nam na zdrowiu i szczupłej syl­wetce. Awokado to owoc, którego wiele osób bar­dzo się obawia z racji na jego wysoką kalorycz­ność (ok. 150 kcal w 100 g). Lęki te są jed­nak bez­pod­stawne. Awokado to skarb­nica witamin (A, C, E, K i witaminy z grupy B) oraz innych związ­ków bez­cen­nych dla naszego zdrowia. Duża zawar­tość potasu pomoże upo­rać się z nad­ciśnieniem tęt­niczym, a także wpływa na zmniej­szenie ryzyka wystąpienia udaru. Awokado jest także znakomitym źródłem luteiny chroniącej przed chorobami oczu. Ponadto owoc ten korzyst­nie wpływa na poziom cholesterolu oraz może zapobiegać roz­wojowi nie­których nowotworów.

Prze­ci­wień­stwem awokado, jeśli chodzi o kalorycz­ność, jest seler. Jest on wyjąt­kowo słabym źródłem ener­gii, ale za to jest nie­zastąpionym sojusz­nikiem osób starających się zredukować wagę i oczy­ścić organizm. W tej roślinie znaj­dziemy bar­dzo duże ilo­ści witaminy C, a także kwas foliowy, witaminę E oraz fos­for, cynk, potas i wapń. Seler przy­spiesza prze­mianę materii, pomaga usuwać szkodliwe produkty metabolizmu oraz ma działanie moczopędne. Jego proz­drowotne wła­ściwo­ści odkryli już starożytni Grecy.

Stek z polędwicy wołowej podany w asy­ście salsy z awokado i purée z selera

Składniki:

Salsa:

2 duże awokado

1 mała czer­wona papryka

1 pomidor

1 czer­wona cebula

3 łyżki posiekanych liści kolendry

1 łyżeczka mielonych nasion kolendry

2 łyżki oliwy z oliwek

pieprz

cytryna

Purée z selera:

12 dużego selera

1 ząbek czosnku

1 szklanka mleka

Stek:

1 plaster polędwicy wołowej

kilka ziaren pieprzu

Wykonanie:

Mięso:

Polędwicę czy­ścimy z błon, a jej brzegi obtaczamy w uprzed­nio utar­tym pieprzu. Kładziemy stek na roz­grzaną patel­nię gril­lową i gril­lujemy do uzyskania pożądanego stop­nia wysmażenia.

Salsa:

Z pomidorów i papryki usuwamy pestki i kroimy razem z cebulą w drobną kostkę. Awokado obieramy i kroimy w kostkę, po czym skrapiamy sokiem z cytryny. Sok z cytryny sprawi, że awokado nie sczernieje.

Wszystko prze­kładamy do miski, dodajemy liście i nasiona kolen­dry, oliwę z oliwek i pieprz, po czym

delikat­nie mieszamy.

Purée z selera:

Selera obieramy i kroimy w drobną kostkę. Wrzucamy do małego garnka, dodajemy czosnek i dusimy w mleku przez 15 minut. Odlewamy nad­miar mleka do oddziel­nego naczynia i mik­sujemy to, co pozostało w garnku, regulując pozostałym mlekiem kon­systen­cję aż do uzyskania kremu.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu