Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Targi Dieta i Zdrowie - byliśmy tam! Zobacz zdjęcia

25 marca 2012

Dieta i zdrowie – to targi, na których 25 marca – korzystając z zaproszenia organizatorów:Pani Prezes Tar­gów Lubel­skich SA Beaty Gorajek oraz koor­dynatora imprezy Anny Mazur, zaprezen­towało się nasze Cen­trum Odchudzania.

Liderzy akcji, trenerzy oraz Kon­sul­tanci Kon­rada Gacy częstując przy­byłych jabł­kami Gala i roz­dając naj­now­szy Magazyn Fat­kil­lera zapraszali na proz­drowotny wykład Kon­rada Gacy do nowego Cen­trum Odchudzania w lubel­skiej Galerii… Gala. Nasze ambasadorki Iwona Pavlović i Danuta Błażej­czyk opowiadały o swoich doświad­czeniach związanych z gubieniem kilogramów i uczest­nic­twem w akcji Chud­niesz– Wygrywasz Zdrowie zachęcając wszyst­kich do zmiany stylu życia. Bar­dzo duże zain­teresowanie wzbudził prezen­towany spot reklamowy, pokazujący osiągnięcia naszych naj­lep­szych Fat­kil­ler­sów. Iwona Pavlović porwała wszyst­kich zwiedzających do tańca, ucząc choreografii do piosenki Mosa Mosa. Publicz­ność była tak roz­bawiona, że pod­czas występu pani Danusi Błażej­czyk i jej córki Karoliny, stworzyliśmy wspól­nie choreografię, którą tań­czyła cała grupa łącznie z Iwoną Pavlović. Bawiliśmy się świet­nie i z nie­cier­pliwo­ścią czekamy na uczest­nic­two w kolej­nych tar­gach, na które już zostaliśmy zaproszeni.

Zobacz galerię zdjęć z imprezy!

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu