Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Tomasz Guz: schudłem 82 kg... zobacz najnowsze metamorfozy!

24 kwietnia 2012

Tomasz Guz zaczynał odchudzanie z wagą 175 kg. Teraz waży 93 kilogramy. Schudł 82 kg w 10 miesięcy. Tak naprawdę – mówi - to nie wiedziałem, ile ważę, bo nie miałem odpowied­niej wagi, gdyż więk­szość z nich, nawet tych u lekarza ‚było do 150 kg. Stosowałem się w 100 procen­tach do zaleceń pana Gacy, a waga spadała. Teraz czuję się super. Roz­piera mnie ener­gia. Chodzenie nie sprawia mi już problemu. Wszystko stało się łatwiej­sze, nawet te naj­prost­sze czyn­no­ści takie, jak schylanie się, żeby zawiązać buty. Słowem jestem szczęśliwy, bo w końcu zacząłem nor­mal­nie żyć. Żałuję tylko, że wcześniej się nie zdecydowałem. 

Zaczynałam odchudzanie – mówi Urszula Michalak z wiel­kim nie­do­wierzaniem i nawet efekty, które zobaczyłam w inter­necie, nie do końca mnie prze­konały […] Cały program stosowałam zgod­nie z zasadami bez żadnych odstępstw. Już po 2 miesiącach efekty były zadowalające. W ciągu 5 miesięcy schudłam 31 kg i teraz czuję się świet­nie. Ważę 55 kilogramów a roz­miar ubrań zmieniłam z 48 na 34. Cieszę się, że udało mi się pozbyć zbęd­nych kilogramów, bo wiek 50 lat to nie starość i dużo jesz­cze przede mną. Polecam wszyst­kim, którzy mają problemy z utrzymaniem wła­ściwej wagi, bo sama jestem, przy­kładem, że to działa.

Ty też tak możesz!

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu