Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Na naszej stronie w regional­nych wydaniach Polskapresse.

Bar­dzo często obser­wuję, że im jesteśmy starsi, tym mniej się ruszamy-​pisze Kon­rad Gaca w swoim naj­now­szym artykule. A natura nie­stety działa w ten spo­sób, że z wiekiem obniża się poziom hor­monów w naszym organizmie. Zwłasz­cza testosteronu, który jest odpowiedzialny za metabolizm zarówno u kobiet, jak i u męż­czyzn. Po 60-​tce ruch ma ogromne znaczenie […] Dlatego, im jesteśmy starsi, tym bar­dziej powin­niśmy myśleć o aktyw­no­ści fizycz­nej nie tylko po to, aby wzmoc­nić gor­set mięśniowy, ale też po to …

Prze­czytaj również:


To jest mój styl życia – wywiad z 67– let­nią Marianną Tar­goń­ską, która schudła 35 kg i wciąż ćwiczy, utrzymując doskonałą formę i zdrowie.

Za tydzień: Odchudzamy Polonię – poznasz pierw­sze osoby z Kanady i USA, które wezmą udział w polonij­nych edycjach akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie.
Czytel­nicy Kuriera Lubel­skiego prze­czytają o nowym Cen­trum Odchudzania Kon­rada Gacy SPA, & Wel­l­ness, które mie­ści się w lubel­skiej Galerii Gala.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Leokadia Krawiec w 84 roku życia schudła 22,5 kg i odzyskała zdrowie

Pani Leokadia Krawiec razem z innymi, rów­nie jak ona szczęśliwymi uczest­nikami Gaca Sys­tem, tań­czyła 3 paź­dzier­nika w gościn­nym Dworze Anna aż do białego rana. Miała powody, by świętować. Właśnie w ciągu pierw­szych pięciu miesięcy tego roku schudła aż 22,5 kg i zupeł­nie odmieniła tym swoje życie. Znalazła się też wśród przyjaciół, ludzi, z którymi zbliżyło ją dążenie do wspól­nego celu. Galę Nie­zwykłe Metamor­fozy zor­ganizowały na zakoń­czenie pracowitego i udanego sezonu Roch­star, realizator emitowanych w TV Pol­sat programów „Fat Kil­lers Zabójcy Tłusz­czu” i Gaca Sys­tem.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu