Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Zwycięzcy majowej edycji konkursu:

Dzien­nik Łódzki – Anita Szlachta

Gazeta Wrocław­ska – Bar­bara Zawisławska

Dzien­nik Zachodni – Daria Iciek

Głos Wiel­kopol­ski – Agnieszka Lewaszow

Gazeta Krakow­ska – Joanna Obajtek 

Dzien­nik Bał­tycki – Hanna Łyś 

Kurier Lubel­ski – Monika Filewicz

NAGRODA GŁÓWNA CZEKA

3 tysiące złotych i tytuł Mistrza Zdrowego Gotowania otrzyma autor prze­pisu wybranego przez kapitułę, w skład, której wejdą: Kon­rad Gaca, znany pol­ski kucharz i przed­stawiciel grupy Pol­skapresse. O roz­strzygnięciach pod­jętych przez kapitułę powiadomimy na uroczystej Gali, jaka odbędzie się w 3 tygo­dniu września i będzie rów­nocześnie zakoń­czeniem 9 edycji akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie. Na uroczysto­ści poznamy także zwycięzcę kon­kursu literac­kiego na temat odchudzania, który już po raz szósty ogłosimy w przy­szłym tygo­dniu . Wszyst­kie infor­macje będą rów­nież umiesz­czane na stronie inter­netowej www​.gacasys​tem​.pl.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu