Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Uwaga! Zapraszamy do nowego Centrum Odchudzania Spa & Wellness.

16 marca 2012

Otwar­cie nowego Cen­trum Odchudzania Kon­rada Gacy Spa & Wel­l­ness już 19 marca. Wszyst­kie abonamenty wykupione do tego czasu w Pałacu Parysów będą do wykorzystania w nowym Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala. Oprócz tego osoby ćwiczące w Pałacu będą miały moż­liwość zakupu kolej­nego kar­netu w Gali na warun­kach preferen­cyj­nych. Dokładne infor­macje na temat oferty otrzymają Pań­stwo na miej­scu w nowym Cen­trum w Gali.

Poniedział­kowe wykłady Kon­rada Gacy dla osób chcących przy­stąpić do programu odchudzającego odbywać się będą w Sali Konferen­cyj­nej Cen­trum Odchudzania Kon­rada Gacy Spa & Wel­l­ness w lubel­skiej Galerii Gala na 3 piętrze, tradycyj­nie o godzinie 19.30

Zapraszamy ser­decz­nie.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Pogoń za szczupłą syl­wetką i wiara, że do jej osiągnięcia wystar­czy jedynie łykanie tabletek, przynosi tragiczne żniwo. Do takich kon­sekwen­cji prowadzi nie­wiedza, na czym polega proces odchudzania oraz nie­do­skonałość naszego sys­temu praw­nego, który nadal pozwala na han­del szkodliwymi sub­stan­cjami, które udają suplementy ułatwiające odchudzanie.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu