Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Dziś chcemy Was zaprosić do głosowania na naj­sym­patycz­niej­szego pilota naszej akcji. W tym przy­padku nie chodzi o liczbę straconych kilogramów – wybór zależy wyłącz­nie od Was.

Pilot, który otrzyma naj­więk­szą liczbę głosów, wej­dzie do kon­kursu Nie­zwykłe Metamor­fozy, który jest organizowany w ramach akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie przez nasze Stowarzyszenie Walki z Otyło­ścią Fatkillers.

Nagradzamy w nim osoby, które prze­szły naj­więk­szą metamor­fozę – zmieniły nie tylko wygląd ale i swoje życie. Dla zwycięz­ców mamy cenne nagrody: wycieczkę zagraniczną, bez­płatną opiekę żywieniowo-​treningową poprzez por­tal www​.sos​-odchudzanie​.pl oraz zestawy suplemen­tów i kosmetyków.

Śledź na bieżąco wyniki głosowania w inter­netowych wydaniach Pol­skapresse.

 

 

 

Klil­nij na logo Twojego regional­nego dzien­nika i śledź na bieżąco wyniki głosowania na naj­sym­patycz­niej­szego pilota z Twojego wojewódz­twa .

Patron Medialny

Patron Medialny

Patron Medialny

Patron Medialny

Patron Medialny

Patron Medialny

Patron Medialny

Patron Medialny

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu