Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Prze­czytaj regulamin konkursu

Z nadej­ściem 2013 r. zaczynamy nowy etap kon­kursu „Chud­nij ze Smakiem”. Tym razem czekamy na Wasze propozycje prze­pisów z wykorzystaniem filetów z piersi kur­czaka, opracowanych zgod­nie z założeniami Gaca Sys­tem, bez soli, cukru i smażenia. Autorzy naj­lep­szych propozycji otrzymają nagrodę miesiąca, która umoż­liwi im udział w walce o tytuł Mistrza Zdrowego Gotowania oraz trzy tysiące złotych.

KON­KURS DLA CZYTEL­NIKÓW

WYBIERZ, CO CHCESZ ‚ PRZY­GOTUJ DANIEWYGRAJ CENNE NAGRODY

SKŁAD­NIKI DO PRZY­GOTOWANIA DAŃ KON­KUR­SOWYCH :

Skład­nik podstawowy:

 • filet z kurczaka

Skład­niki dodatkowe:

 • warzywa świeże lub suszone,
 • owoce świeże lub suszone
 • jogurt,
 • kefir,
 • biały ser,
 • jajka,
 • mleko,
 • cukier brzozowy
 • miód,
 • bakalie,
 • olej lniany,
 • oliwa z oliwek
 • przy­prawy i zioła świeże lub suszone bez soli
 • kiełki,
 • ryż brązowy lub dziki,
 • mąka owsiana
 • makaron pełnoziarnisty


Sałatka z gril­lowanym filetem z kur­czaka wg prze­pisu Konrada Gacy:


Skład­niki:

 • filet z kurczaka
 • pomidor
 • papryki: żółta i zielona
 • cebula
 • świeże oregano i bazylia,
 • pieprz , czosnek , ostra papryka
 • Oliwa z oliwek

Przygotowanie:

Filet z kur­czaka zalewamy marynatą spo­rządzoną z oliwy, pieprzu, roz­tar­tego czosnku i ostrej papryki. Wstawiamy na pół godziny do lodówki, a następ­nie gril­lujemy. Pokrojone w kostkę mięso łączymy z pomidorem, paprykami, cebulą, świeżymi ziołami i oliwą z oliwek.

NAGRODA MIESIĄCA:

Autor naj­lep­szego prze­pisu miesiąca otrzyma w nagrodę bez­płatny 28-​dniowy, indywidual­nie opracowany żywieniowo-​treningowy program odchudzający oraz wspar­cie motywacyjne. Usługa

będzie dostępna przez nowoczesny sys­tem wideokon­feren­cji na plat­for­mie www​.sos​-odchudzanie​.pl. Wyróż­nienie miesiąca będzie prze­pustką do walki o nagrodę główną

NAGRODA GŁÓWNA

3 tysiące zł i tytuł Mistrza Zdrowego Gotowania

Otrzyma go autor prze­pisu wybrane go przez kapitułę, w skład której wejdą:

 • Konrad Gaca,
 • znany pol­ski kucharz,
 • przed­stawiciel grupy Polskapresse.

PISZ DO NAS

Na propozycje prze­pisów czekamy do 18.01.2013 r. Można je nad­syłać na adres e-​mail gazety, której jeste­ście Czytel­nikami: kurier­lubel­ski@chudniesz-wygrywasz.pl, dzien­nik­bal­tycki@chudniesz-wygrywasz.pl, gloswiel­kopol­ski@chudniesz-wygrywasz.pl, dzien­niklodzki@chudniesz-wygrywasz.pl , gazetaw­rocław­ska@chudniesz-wygrywasz.pl, dzien­nik­zachodni@chudniesz-wygrywasz.pl gazetakrakow­ska@chudniesz-wygrywasz.pl

lub pocztą na adres:

Gaca Cen­trum

ul. Fabryczna 2,

20 – 301 Lublin.

Z grona Czytel­ników co miesiąc wybierzemy autora naj­lep­szego przepisu.

Prze­czytaj regulamin kon­kursu na stronie http://​www​.chud​niesz​-wygrywasz​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​k​o​n​k​u​r​s​-​k​u​l​i​narny.

Filety z kur­czaka są mięsem dającym ogromną moż­liwo­ści prze­róż­nych kulinar­nych i dietetycz­nych zastosowań. Wiele osób chwali je za łatwość przy­gotowywania z nich posił­ków. Inni doceniają smak i lek­kostraw­ność. Dla nas naj­istot­niej­szy jest jed­nak fakt, że piersi z kur­czaka mogą mieć w swoim jadłospisie zarówno osoby odchudzające się, jak rów­nież te po zakoń­czonym procesie wyprowadzania z diety oraz wszyscy, którym zależy na utrzymaniu dobrej formy i spor­towej sylwetki.

Pod­stawowym atutem filetów z kur­czaka jest zawar­tość skład­ników odżyw­czych. Charak­teryzują się one wysoką obec­no­ścią białka, wynoszącą ok. 20 procent w 100 g. To mięso jest nie tylko znakomitym źródłem protein, ale odznacza się także nie­wielką zawar­to­ścią tłusz­czu i węglowodanów. Pamiętajmy, że dieta bogata w białko umoż­liwia naszemu organizmowi regenerowanie starych i tworzenie nowych mięśni; a im więcej mięśni, tym nasze ciało w czasie wysiłku spala więcej kalorii i szyb­ciej pozbywa się nad­wagi. Ponadto należy także dodać, że już samo jedzenie białka sprawia, że nasz organizm zużywa więcej ener­gii niż w przy­padku węglowodanów i tłuszczów.

Mięso z kur­czaka to znakomite źródło witaminy B 12, która wśród swoich licz­nych zadań ma m.in. wpływ na powstawanie czer­wonych ciałek krwi, pomaga w pracy układu ner­wowego oraz zmniej­sza poziom lipidów we krwi. Filety zawierają także cynk, który ma wpływ na wzmoc­nienie układu odpor­no­ściowego, zwięk­szenie tempa gojenia się ran oraz regulację poziomu ciśnienia krwi.

W mięsie z kur­czaka znaj­dują się także niacyna i selen, których spo­żywanie przy­czynia się do zmniej­szenia ryzyka roz­woju nie­których nowotworów. Ponadto w kur­czaku znaj­dują się duże ilo­ści witaminy A mającej wpływ na pracę oczu, układu pokar­mowego i oddechowego.

Przy­gotowując posiłek, w którego skład wej­dzie kur­czak, pamiętajmy, aby nie zmar­nować poten­cjału tego mięsa. Nie­wła­ściwa obróbka lub dodatki mogą sprawić, że zamiast przy­gotować zdrowe danie, nakar­mimy się daniem, które tylko stor­peduje naszą walkę o zdrową syl­wetkę. Dlatego nie smażmy go, ani pod żadnym pozorem nie dodawajmy soli oraz cukru; ist­nieje tyle natural­nych i zdrowych przy­praw, które uszlachet­nią posiłek, że nie warto sięgać po sol­niczkę. Doskonałym przy­kładem dania z kur­czakiem, zgod­nego z zasadami Gaca Sys­tem, jest kolorowa sałatka o bogatym smaku. To lek­kie i łatwe do przy­gotowania danie. Dodatek pomidora sprawi, że nasza potrawa zostanie wzbogacona o duże ilo­ści likopenu, czyli potęż­nego antyutleniacza, który pomaga naszemu organizmowi bronić się przed roz­wojem nowotworów m.in. płuc, piersi, prostaty, jelita grubego, żołądka, a także chorób serca oraz wielu innych dolegliwo­ści. Pomidory zawierają także witaminy: C, K, E, B1, B2, B3, B6 oraz następujące skład­niki mineralne potas, sód, fos­for, magnez, wapń, żelazo, miedź, cynk, man­gan. Ponadto należy pamiętać, że obec­ność pomidorów w diecie powstrzymuje proces zakwaszania organizmu, co z pew­no­ścią korzyst­nie odczują nasze stawy.

Obec­ność w sałatce papryk sprawi, że po zjedzeniu tego dania będziemy długo syci. Otrzymamy także pokaźną dawkę witaminy C oraz potasu i wap­nia. Wiele opracowań naukowych wychwala zalety płynące z obec­no­ści w diecie pikant­nych odmian papryki. Ich spo­życie powoduje pod­niesienie tem­peratury ciała, co prze­kłada się na zwięk­szenie tempa metabolizmu. Ma także wła­ściwo­ści prze­ciw­bólowe oraz zapobiega powstawaniu zakrzepów.

Natomiast cebula nie tylko nada daniu moc­nego aromatu i smaku, ale przy­sporzy mu wielu lecz­niczych wła­ściwo­ści. Cebula podob­nie jak czosnek ma działanie antybak­teryjne oraz ułatwia gojenie się ran. Obecne w niej glikokininy hamują roz­wój cukrzycy i wpływają na obniżenie poziomu cukru we krwi. Cebula spraw­dza się także przy chorobach gór­nych dróg oddechowych, ma działanie antysep­tyczne i jest spraw­dzonym środ­kiem przeciwkaszlowym.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu