Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Zaufałem wiedzy i doświad­czeniu... Zobacz najnowsze metamorfozy!

25 lutego 2012

Od wielu lat bez­skutecz­nie zmagałem się z otyło­ścią wspomina lek med. Artur Romaniszyn. Stan zdrowia coraz bar­dziej mi się pogar­szał. Bolał mnie kręgosłup. Miałem nad­ciśnienie, problemy z cukrzycą typu II i cholesterolem. Rów­nież z racji wykonywanego zawodu ważné było dla mnie zrzucenie tych kilogramów, bo jak mogłem pacjen­tom zalecać schud­nięcie, które jest lekar­stwem na wiele chorób, skoro sam sobie z tym problemem nie mogłem poradzić? Zaufałem wiedzy i doświad­czeniu Pana Kon­rada Gacy i nie zawiodłem się. Schudłem 38 kg w 5 miesięcy . Teraz czuję się rewelacyj­nie. O jakieś 20 lat młod­szy. Wstaję rano bez dolegliwo­ści i chce mi się żyć. Mam ochotę na wiele rzeczy, i o wiele więk­szą wydol­ność w pracy. Nie biorę już żadnych leków poza witaminami. Teraz z czystym sumieniem wysyłam moich pacjen­tów do pana Gacy.

Gdy zaczynałam odchudzanie, to myślałam, że robię to dla lep­szego samo­poczucia – mówi Syl­wia Kłapouchy, ale okazało się, że zdrowotne problemy też miałam. Zrobiłam sobie badania przed odchudzaniem i okazało się, że mam początki anemii. Teraz jestem w pozytyw­nym szoku, bo wszystko bar­dzo szybko wróciło do normy, zarówno waga jak i wyniki badań. Nigdy nie spo­dziewałam się, że zrzucenie 17 kilogramów tak bar­dzo może zmienić życie. Trzeba tylko pamiętać, że aby efek­tyw­nie się odchudzić, to naj­pierw człowiek wszystko sobie musi w głowie poukładać. Każ­dej osobie , która nie radzi sobie z problemem zbęd­nych kilogramów polecam program Pana Kon­rada Gacy, bo oprócz wyglądu zyskuje się tu zdrowie

Klik­nij na zdjęcie – prze­czytaj i zobacz jak zmienili się ArturSyl­wia – nasi FAT­KIL­LERSI .

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu