Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Zdobądź nagrodę marca

23 marca 2013

To ostat­nia szansa na przy­łączenie się do walki o nagrody w ramach mar­cowej edycji kon­kursuChud­nij ze smakiem. Za tydzień zaprezen­tujemy naj­lep­sze prze­pisy, których autorzy przez 28 dni będą mogli za darmo korzystać z programu dietetyczno-​treningowego Gaca Sys­tem i zyskają szansę walki o nagrodę główną kon­kursu.

Prze­czytaj regulamin konkursu

Na propozycje prze­pisów czekamy do 25.03.2013 r. Można je nad­syłać na adres e-​mail gazety, są Pań­stwo Czytelnikami:

kurier­lubel­ski@chudniesz-wygrywasz.pl ,

dzien­nik­bal­tycki@chudniesz-wygrywasz.pl ,

gloswiel­kopol­ski@chudniesz-wygrywasz.pl ,

dzien­niklodzki@chudniesz-wygrywasz.pl ‚

gazetaw­roclaw­ska@chudniesz-wygrywasz.pl ,

dzien­nik­zachodni@chudniesz-wygrywasz.pl ,

gazetakrakow­ska@chudniesz-wygrywasz.pl ,

W tym miesiącu czekamy na zdrowe prze­pisy dań, które wśród swoich skład­ników mają jajka. Metody ich przy­rządzenia mogą być prze­różné; ważné, aby były zgodne z założeniami Gaca Sys­tem. Jeden z wielu spo­sobów przy­gotowania dania z jajek prezen­tujemy poniżej. Ten prze­pis dostaliśmy od Iwonki Pavlović, ambasadorki Gaca Sys­tem. Znakomita tan­cerka jest jedną z tysięcy osób, które prze­konały się o skutecz­no­ści programu. Jak wiele innych osób Iwonka zmagając się z nad­wagą, spraw­dzała na sobie wiele tzw. „cudow­nych diet” i jak to zwykle bywa, nawet jeśli dawały one krót­ko­trwałe efekty, to po pew­nym czasie nad­waga wracała ze zdwojoną siłą, a w jej gar­derobie pojawiało się, coraz więcej ubrań w roz­miarach 4042. Wtedy zdecydowała się zaufać programowi. Regular­nie przyjeż­dżała do Lublina na kon­sul­tacje i treningi. Ideal­nie stosowała się do zasad programu. Realizując Gaca Sys­tem, schudła 18 kilogramów i nadal z miesiąca na miesiąc poprawia swoją formę. Obec­nie przy­naj­mniej raz w miesiącu przyjeż­dża do naszego Cen­trum, aby, jak sama mówi, doładować akumulatory. Właśnie w ten poniedziałek będzie z nami na wykładzie dla osób chcących roz­począć swoją przy­godę z Gaca Sys­tem. Jeśli więc chcecie poznać Iwonkę nie tylko od strony odchudzania, ale rów­nież jako osobę, to zapraszam na 19. 30 Do Gaca Cen­trum w Lublinie.

Jed­nym z setek dań, jakie mogą nam pomóc w utrzymaniu szczupłej syl­wetki, mogą być prezen­towane obok tym­baliki. Jajka dostar­czają naszemu organizmowi: białko, witaminy A, D, E, K oraz B2B12, a także lecytynę, która wpływa na prawidłowe funk­cjonowanie mózgu, układu ner­wowego i serca oraz pomaga organizmowi w gospodarce cholesterolem, tudzież luteinę, która korzyst­nie wpływa na wzrok. Inne skład­niki dania także powinny nam wyjść na zdrowie. Mar­chew sprawia, że pod­nosi się nasza odpor­ność, obniża poziom cholesterolu oraz dzięki obec­no­ści beta – karotenu wal­czy z wol­nymi rod­nikami. Pietruszka spraw­dza się natomiast w łagodzeniu problemów z układem trawienia i układem moczowym, ma także działanie odkażające. Przy­gotowując tym­baliki, nie zapo­mnijmy także o dodaniu dwóch ząb­ków czosnku, natural­nego antybiotyku, nieocenionego w dniach takich jak obecne, gdy pogoda nas nie roz­piesz­cza i jesteśmy wyjąt­kowo podatni na róż­nego rodzaju infekcje.

Tym­baliki z jajem wg prze­pisu Iwony Pavlović

Skład­niki:

1 kor­pus drobiowy

2 śred­nie marchewki

2 śred­nie korzenie pietruszki

4 ziarenka ziela angielskiego

5 ziarenek pieprzu

3 listki laurowe

2 ząbki czosnki

4 gałązki pietruszki naciowej

10 jajek ugotowanych na twardo

8 łyżeczek żelatyny (nie należy używać ‘żelatyny spo­żyw­czej z przyprawami’)

1 cytryna do podania

Spo­sób przy­gotowania:

Wywar:

Do garnka wrzucamy kor­pus i zalewamy go wodą. Stawiamy na śred­nim ogniu i gotujemy. Pod­czas gotowania łyżką cedzakową zbieramy powstały ”szum”. Zmniej­szamy ogień tak, żeby wywar ledwo się gotował. Po 1, 5 godzinie dorzucamy mar­chew, korzeń pietruszki, ziele angiel­skie, liść laurowy, pieprz, czosnek i gałązki natki. Gotujemy to dalej na bar­dzo małym ogniu przez około 2 godziny. Po 2 godzinach zdej­mujemy z ognia i prze­cedzamy, zachowując mar­chew i pietruszkę.

Do osob­nego garnka wlewamy 1 litr wywaru, zagotowujemy, zdej­mujemy z ognia, dodajemy żelatynę i dokład­nie. ją rozpuszczamy.

Tym­baliki:

Do 20 plastikowych kubecz­ków wlewamy po 2 łyżki wywaru z żelatyną i odstawiamy do stężenia w chłodne miej­sce. Mar­chewkę i pietruszkę z wywaru kroimy w drobną kostkę. Gdy galareta stężeje, do każ­dego z kubecz­ków wkładamy jajko prze­krojone na pół żółtkiem do dołu, trochę mar­chewki i pietruszki i zalewamy płyn­nym jesz­cze wywarem. Odstawiamy do lodówki na kilka godzin. Po stężeniu wyj­mujemy ostroż­nie tym­baliki z kubecz­ków, układamy jaj­kiem do góry i podajemy z kawał­kiem cytryny.

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu