Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Zdrowie to najlepsza inwestycja... Zobacz najnowsze metamorfozy!

29 marca 2012

Od dawna wiedziałem, że muszę schud­nąć, ale nie miałem pojęcia , jak się za to zabrać Krzysz­tof Kras (-24kg). Na szczę­ście trafiłem do Pana Kon­rada Gacy i udało się. Wyj­ście z akcją Chudniesz-​Wygrywasz Zdrowie w Pol­skę to szansa na pokonanie otyło­ści dla wielu osób w Pol­sce i na świecie, które same nie radzą sobie z odchudzaniem. Nie­którzy mówią, że się nie mogą się odchudzać, bo mają problemy zdrowotne, a prze­cież, gdy robi się to pod okiem specjalisty i kon­trolą lekarzy to właśnie po zrzuceniu kilogramów odzyskuje się zdrowie a jako agent ubez­pieczeniowy powiem, że to naj­lep­sza inwestycja


Przez lata ważyłam 60 kg. Chciałam do tej wagi wrócić i poczuć się tak jak daw­niej – mówi Marta Stad­nicka (-21kg!). To była moja pierw­sza próba odchudzania i jak widać skuteczna. Wystar­czyło tylko stosować się do zaleceń pana Kon­rada Gacy i przejść cały program łącznie z wyprowadzeniem z diety. Teraz czuję się bar­dzo dobrze i jestem z siebie zadowolona. Wszyst­kim polecam, bo wiem ‚że przy­stępując do akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie naprawdę można bez problemu zrzucić każdą ilość zbęd­nych kilogramów, a mój przy­kład i setek innych osób, które tu schudły, prze­konują, że warto!

Klik­nij na zdjęcie i zobacz jak zmienili się nasi Fat­kil­lersi Krzysz­tofMarta

Ty też tak możesz!

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu