Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Znów chce mi się wychodzić do ludzi! Zobacz najnowsze metamorfozy...

22 lutego 2012

Schudłam 23 kilogramy w pół roku – mówi Mał­gorzata Pasieka. Teraz ważę 51 kg. Roz­miar ubrań zmieniłam z 44 na 34 i czuję się rewelacyj­nie. Przez ostat­nie lata w moim życiu była tylko rodzina i praca. Pourywałam więk­szość kon­tak­tów ze znajomymi a teraz znowu je odnawiam i chce mi się wychodzić do ludzi. Razem ze mną odchudzała się moja mama, która miała poważné problemy zdrowotne. Schudła 30 kilogramów i nie bierze już żadnych lekarstw. Czasem śmiejemy się, że lekarze zamiast prze­pisywać leki to naj­pierw do Pana Gacy na dietę powinni wysyłać i wielu tak robi, bo wiedzą, że on odchudza z głową. Daje gotowy prze­pis tylko trzeba trzymać się reguł.

Pierw­szych dodat­kowych kilogramów dorobiłam się, gdy rzuciłam papierosy – wspomina Dorota Brzeziń­ska, bo stresy i kłopoty zaczęłam zajadać słodyczami. Po kolej­nych ciążach, waga poszybowała jesz­cze bar­dziej w górę. Pracowałam w biurze u siebie w domu, wychowywałam dzieci i non stop jadłam. W końcu ważyłam 80 kg , nosiłam roz­miar 48, miałam tachykar­die napadową i poważné problemy ortopedyczne. Zachęcona przez koleżankę przyjechałam do Cen­trum Odchudzania w Zamo­ściu a Pan Kon­rad pod­czas swojego wykład prze­konał mnie, że warto spróbować. Trochę samozapar­cia i udało się! Schudłam 25 kilogramów. Obec­nie nosze roz­miar 36 i ważę 55 kilogramów Czuję się rewelacyj­nie tak jak­bym miała 20 lat mniej i nie biorę już żadnych leków. Pan Kon­rad Gaca ma w sobie olbrzymią charyzmę a słuchanie jego słów zostaje gdzieś w głębi człowieka. On wierzy w to, co robi. To się czuje i bar­dzo pomaga w osiąganiu czasem wręcz nie­wiarygod­nych celów i efektów.

Klik­nij na zdjęcia i zobacz jak zmieniły się nasze fat­kil­lerki Mał­gorzataDorota. Prze­czytaj ich historie …
 

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu