Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Znów jestem samodzielna i sprawna! Zobacz najnowsze metamorfozy...

1 lutego 2012

Utyłam bar­dzo szybko – wspomina 61-​let­nia Zofia Bełz. Z każ­dym dodat­kowym kilogramem byłam coraz mniej sprawna. Bolał mnie kręgosłup i stopy. Córka długo namawiała mnie do odchudzania u Pana Gacy. W końcu na imieniny kupiła mi kar­net do Cen­trum, a ja postanowiłam skorzystać z prezentu. W 8 miesięcy schudłam 30 kilogramów. Rodzina cieszy się, a ja czuję się bar­dzo dobrze, a co naj­waż­niej­sze, znów jestem samodzielna i sprawna. Wszędzie chodzę i nie korzystam z komunikacji miej­skiej. Dzięki spad­kowi wagi uregulował mi się cholesterol i nic mnie już nie boli. To była bar­dzo dobra decyzja! Polecam każ­demu bez względu na wiek!

Nie­którzy mi mówią: musisz mieć bar­dzo dużo sil­nej woli, że dałaś radę zrzucić te kilogramy; a ja wtedy odpowiadam, że osoby, które robią to same bez wspar­cia , muszą mieć silną wolę – prze­konuje Gabriela Abramek . Tu trzeba tylko tak jakby stanąć obok problemu. Wystar­czy tylko: prze­czytać z kartki, zrobić, zjeść i nie angażować się w proces odchudzania emocjonal­nie a wtedy wszystko idzie automatycz­nie. Akcja Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie to ważna inicjatywa w skali całego kraju, bo odchudzamy się na wiele z reguły błęd­nych spo­sobów ‚a tutaj można zrobić to prawidłowo i nie tylko schud­nąć, ale rów­nież odnaleźć się i odzyskać wiarę w siebie.


Zobacz jak zmieniły się nasze FAT­KIL­LERKI ZofiaGabriela.

Ty też tak możesz!
 

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Klikij na zdjęcie i obej­rzyj pierw­szy odcinek

Powtórka serialu już w naj­bliż­szy czwar­tek o godzinie 12.0023.00 w Telewizji Pol­sat . Pierw­szy odcinek Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu można rów­nież obej­rzeć na ipla​.pl

26 – let­nia Marta Piskor dokonała z pozoru rzeczy nie­moż­liwej. Schudła aż o 106 kg i w niczym nie przy­pomina tej otyłej osoby, jaką była jesz­cze dwa lata temu. Cud? Nic z tego. Takie efekty daje kon­sekwentna realizacja założeń Gaca Sys­tem. Takich dokonujemy dużo więcej.

Już w tę sobotę Pol­sat wyświetli pierw­szy odcinek „Fat Kil­lers. Zabójcy tłusz­czu”. Poznacie w nim szóstkę osób cier­piących z powodu otyło­ści. W kolej­nych odcin­kach będzie mogli podziwiać, jak dzięki Gaca Sys­tem zmieniają się. Ty też możesz dokonać takiej prze­miany. Wystar­czy tylko, że zechcesz nam zaufać.

Gaca Cen­trum w Lublinie zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne dla osób z regionu lubel­skiego chcących roz­począć realizację programu odchudzającego.

Naj­bliż­sze spo­tkanie odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19.30 w siedzibie Gaca Cen­trum w lubel­skiej Galerii Gala w Sali Konferen­cyj­nej na 3 piętrze przy ul. Fabrycz­nej 2.

Zapraszamy!

W tym programie poznamy szóstkę ludzi, którym przy­szło się zmierzyć z ich naj­więk­szym życiowym problemem: gigan­tyczną otyło­ścią. To ona wcześniej wielo­krot­nie nisz­czyła ich życiowe plany i marzenia, ruj­nowała zdrowie. Teraz szóstka ma szansę na odmienienie życia. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Kon­rad Gaca. Jak wykorzystają tę szansę? Zobaczycie w programie „Fat Kil­lers – Zabójcy Tłusz­czu”. Oglądaj­cie Pol­sat, w sobotę o godz. 17.45.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu