Strona chudniesz-wygrywasz.pl nie jest już aktualizowana.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie GacaSystem.pl
Gaca System
Przejdź na stronę gacasystem.pl
Zamknij okno aby przeglądać aktualną stronę. Zamknij

Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Konrad Gaca
Konrad Gaca czytaj więcej

Konrad Gaca - Prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością, jedyny w Polsce specjalista żywieniowy Certified Nutrition Specialist i trener klasy Master amerykańskiej federacji PROPTA, zrzeszającej najlepszych specjalistów żywieniowych, trenerów na świecie, trener Europejskiej Federacji Fitness & Wellness, specjalista do spraw promocji profilaktyki prozdrowotnej, pomysłodawca kampanii prospołecznej Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie, twórca programu
żywieniowo-treningowego o charakterze prozdrowotnym.

Certyfikat Private Trainers Association
"Specjalista ds. Żywienia"
certyfikat certyfikat

Ogólnopolska akcja
Schudnij z Konradem Gacą

Nie czekaj, podejmij wyzwanie! Zacznij odchudzanie jak setki ludzi w całej Polsce i za granicą.

Dołącz do nas!


Pod­sumowaliśmy VIII tym razem międzynarodową edycję akcji Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie – pisze Kon­rad Gaca w swoim naj­now­szym artykule. Zaprosiliśmy na tę uroczystość gości z całego świata: naszych współ­pracow­ników, patronów medial­nych , a przede wszyst­kim naj­lep­szych fat­kil­ler­sów, w tym 44 pilotów akcji z całego kraju.

Wśród gości specjal­nych byli nasi przyjaciele: Alek­san­dra Kobielak, Mariusz Pudzianow­ski, a także Iwona Pavlović Danuta Błażej­czyk, ambasadorki akcji, które pod okiem Kon­rada Gacy zrzuciły zbędne kilogramy na gali zaprezen­towały swoje metamor­fozy. Przyjechała też Alicja Węgorzew­ska – Pol­ska śpiewaczka operowa, jurorka programu „Bitwa na głosy”.

To znakomite gremium spo­śród 16 finalistów wybrało zwycięz­ców akcji. I miej­sce zdobyła Anetta Kor­pecka z woj. łódzkiego, II miej­sce Joanna Szwed z woj. małopol­skiego, a III miej­sce Jacek Bor­kow­ski z Łodzi, który star­tował z wagi 264, 9, a teraz jest lżej­szy o prawie 100 kg!

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

62– letni Stanisław Pizoń po 8 miesiącach życia z Gaca Sys­tem jest 58 kg lżej­szy. Moja praca polega na kon­tak­tach z wieloma ludźmi, a jej efekty w dużej mierze zależą także od tego, jak mnie postrzegają inni. Po ukoń­czeniu studiów na war­szaw­skiej SGPiS prze­niosłem się do Lublina i zawodowo związałem się z PZU. Jestem już 30 lat agen­tem ubez­pieczeniowym i od tego, jak mnie oceniają inni, wiele zależy. A teraz lepiej widziani, bar­dziej godni zaufania, są na ogół ludzie dynamiczni, młodzi, szczupli. A ja mam 62 lata, jesz­cze nie­spełna rok temu ważyłem 145 kg.

Co robić, żeby schud­nąć albo nie przy­tyć? Prze­myślana dieta i aktyw­ność fizyczna to recepta znana wielu osobom. Nie­stety, nawet naj­lep­sze metody mogą okazać się nie­skuteczne, o ile nie zadbamy o tak pod­stawową sprawę, jaką jest sen.

Chcesz otrzymywać newsletter?

Kategorie

Aktualności z regionu