Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie

Przejdź na stronę główną

Regulamin Uczestnictwa W Konkursie Na Pilota Kampanii „Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie” 2012/2013

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Kampanii „Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie” jest KM MAGNUM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bernardyńska 3, 20 – 109 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem : 0000387037, NIP: 9462428599 , REGON: 432721328 (zwana dalej: Spółką)
 2. Adres do korespondencji: Centrum Odchudzania Konrada Gacy
  Galeria Gala III piętro,
  ul. Fabryczna 2
  20-301 Lublin.
 3. Regulamin dotyczy warunków zgłoszenia oraz uczestnictwa osób fizycznych (Kandydatów) w Konkursie na Pilota Kampanii „Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie” (zwana dalej: Kampanią).
 4. Pilotem Kampanii jest osoba wybrana przez Spółkę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, która w okresie trwania Kampanii tj. od 5 października 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. spełni wymagania określone niniejszym Regulaminem.

§ 2. Warunki zgłoszenia

 1. Uprawnione do udziału w Konkursie na Pilota Kampanii są wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
 2. Udział w Konkursie mogą brać osoby fizyczne, które nie realizowały programu odchudzającego Konrada Gacy w okresie na 6 miesięcy przed dokonaniem zgłoszenia
 3. Udział w Konkursie mogą brać osoby, których celem jest minimum utrata 20 kg wagi ciała.
 4. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie „Formularza zgłoszenia” zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem www. Chudniesz-wygrywasz.pl lub wypełnienie formularza zgłoszenia zamieszczonego w Dziennikach Polska Press oraz wysłanie zgłoszenia w terminie do 28 października 2012 r. pod adres Spółki wskazany w § 1 pkt 2 niniejszego Regulaminu z dopiskiem „Konkurs na Pilota Kampanii”.
 5. Kandydat na Pilota Kampanii zobowiązany jest do wypełnienia „Formularza zgłoszenia” zgodnie z prawdą.
 6. Zgłoszenia wysłane po terminie określonym w pkt 4 nie będą brały udziału w Konkursie.
 7. Kandydat na Pilota Kampanii może w każdej chwili bez podania przyczyn zrezygnować z udziału w Konkursie. Rezygnacji dokonuje się poprzez zawiadomienie Spółki pocztą elektroniczną pod adres e-mail : biuro.chudniesz-wygrywasz.pl lub pod adres wskazany w § 1 pkt 2 (podając w tytule wiadomości : rezygnacja - imię i nazwisko Kandydata)

§ 3. Wybór Pilota Kampanii, Etapy konkursu

 1. Wyboru Pilotów Kampanii „Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie” dokona Spółka spośród osób, które spełnią wymogi określone poniżej.
 2. Wybór Pilota Kampanii następuje w dwóch etapach.
 3. Warunki kwalifikacji do pierwszego etapu Konkursu:
  1. Prawidłowo złożony „Formularz zgłoszenia”,
  2. Nadwaga minimum 20 kg,
  3. Chęć pomagania innym w walce z kilogramami,
  4. Konkurs dotyczy osób, które nie realizowały Programu Odchudzającego Konrada Gacy (wyjątek stanowią osoby, które miały przynajmniej 6 miesięcy przerwy w jego realizacji).
 4. Od momentu otrzymania zgłoszenia Spółka ma 7 dni na zakwalifikowanie Kandydata do Konkursu.
 5. Osoby zakwalifikowane do pierwszego etapu Konkursu otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej specjalny kod dostępu, upoważniający do realizacji 3 miesięcznego (84 dniowego) programu odchudzającego.
 6. Kandydat ma 48 godzin na rozpoczęcie programu odchudzającego (uaktywnienie kodu dostępu).
 7. Pierwszy etap Konkursu trwa 84 dni od momentu aktywacji otrzymanego kodu dostępu.
 8. Podczas pierwszego etapu Konkursu Kandydat otrzymuje dofinansowanie blisko 40% na 3 miesięczny(84 dniowy) abonament w portalu www.gacasystem.pl/.
  W chwili obecnej, kwota za abonament 3 miesięczny(84 dniowy) wynosi 779,00 zł. W tej cenie zawiera się 3 miesięczna opieka (602,00 zł) oraz 3 opakowania suplementu Vitamin King (177,00 zł).
  Obecnie abonament można kupić jedynie w pakiecie z witaminami.
  Osoby będące uczestnikami Kampanii Chudniesz - Wygrywasz Zdrowie mają możliwość skorzystania z samej opieki, bez konieczności zakupu suplementacji witaminowo-mineralnej, która jest oczywiście zalecona, ale nie jest obligatoryjnie w cenie.
  Dla Kandydatów na Pilota Kampanii koszt 3 miesięcznego(84 dniowego) abonamentu obejmującego opiekę wynosi 399,00 zł.
  Dodatkowo osoby chcące kompleksowo zrealizować program, mają możliwość zakupu suplementu Vitamin King na preferencyjnych warunkach, z 25% rabatem, tj.59,00 zł. Na pozostałe suplementy SWL wszystkim Kandydatom przysługuje rabat 15%.
 9. Warunki kwalifikacji do drugiego etapu Konkursu:
  1. Wysłanie pod adres Spółki lub doręczenie pod adres Spółki następujących dokumentów:
   1. zdjęcie sylwetki,
   2. list opisujący historię związaną z problemem otyłości,
   3. podstawowe wyniki badań lekarskich: morfologia krwi, cukier, profil lipidowy (cholesterol całkowity, LDL, HDL), próby wątrobowe, analiza moczu, TSH, elektrolity (Na,K, MG), kwas moczowy,
   4. dokument potwierdzający wagę (informacja potwierdzona przez lekarza),
   5. pisemne potwierdzenie obecności na wykładzie prowadzonym w Lublinie w Centrum Odchudzania Konrada Gacy, przy ul. Fabrycznej 2(budynek Galerii Gala) w każdy poniedziałek o godzinie 19:30 (potwierdzenie obecności zostanie wydane na prośbę Uczestnika wykładu), Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać pod adres spółki najpóźniej 5 dni przed zakończeniem pierwszego etapu Konkursu,
  2. Uzyskanie minimum 10 % (dziesięcioprocentowego) spadku masy ciała,
  3. Zachęcenie do udziału w programie odchudzającym oferowanym przez Spółkę minimum 10 (dziesięciu) osób. Osoby te zobowiązane są w chwili dokonania zapisu do programu odchudzającego podać imię i nazwisko Kandydata,
  4. Prowadzenie pozytywnej promocji Kampanii oraz programu odchudzającego w sieci Internet (np.: facebook, blog, fora internetowe).
  5. Po zakończeniu pierwszego etapu Spółka ma dwa dni na zakwalifikowanie kandydata do drugiego etapu Konkursu. Kandydat na Pilota Kampanii zostanie powiadomiony przez Spółkę o zakwalifikowaniu do drugiego etapu Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail Kandydata.
  6. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu otrzymają kolejny kod dostępu, upoważniający do realizacji kolejnych 3 miesięcy programu odchudzającego (84 dni).
  7. Kandydat ma 48 godzin na uaktywnienie kodu dostępu.
  8. Drugi etap Konkursu trwa 84 dni od momentu aktywacji otrzymanego kodu dostępu.
  9. Kandydaci na Pilota Kampanii zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu otrzymają:
   1. Dofinansowanie kolejnych 3 miesięcy (84 dni) programu odchudzającego na zasadach opisanych § 3 pkt 8,
   2. Rabat na witaminy i suplementy zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 pkt 8.
  10. Warunki kwalifikacji do trzeciego etapu Konkursu (Wygrania Nagrody Głównej):
   1. Uzyskanie łącznego spadku masy ciała w wysokości minimum 20 % wagi początkowej,
   2. Zaktualizowanie wyników badań wskazanych w § 3 pkt 9 (a) oraz przesłanie ich pod adres Spółki najpóźniej 5 dni przed zakończeniem drugiego etapu.
   3. Promowanie akcji odchudzającej oferowanej przez Spółkę na zasadach wskazanych w pkt 9 (d).
  11. Spółka oświadcza, iż Nagrodę Główną – tytuł Pilota Kampanii uzyska 50 Kandydatów, którym uda się zachęcić do walki o zdrowie – realizacji programu odchudzającego oferowanego przez Spółkę – jak największą ilość osób (weryfikacja na podstawie programu lojalnościowego portalu SOS Odchudzanie). W przypadku remisu decydować będzie wyższy procent spadku wagi.
  12. Kandydat na Pilota Kampanii zostanie powiadomiony przez Spółkę o Wygranej w Konkursie w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail Kandydata
  13. Każda osoby, która zostanie Pilotem Kampanii otrzyma:
   1. 6 miesięczny (168 dniowy) program odchudzający – abonament na okres 6 miesięcy (168 dni) w portalu SOS Odchudzanie,
   2. Zestaw profesjonalnych suplementów:
    1. 6 sztuk Vitamin King,
    2. 6 sztuk Meal Drink 500g,
    3. 6 sztuk Slim Formula,
   3. portfolio – profesjonalna sesja zdjęciowa,
   4. możliwość pracy (praca w miejscu zamieszkania).

  § 4. Oświadczenia Kandydata

  1. Dokonując zgłoszenia do udziału w Konkursie na Pilota Kampanii Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszenia/Kuponie zgłoszenia w celach marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133, poz.883). Kandydatowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu w każdym czasie oraz prawo do ich zmiany.
  2. 2. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie na Pilota Kampanii Kandydat wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Spółkę zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Dane e-mailowe używane będą wyłącznie na potrzeby marketingowe Spółki. Dostęp do bazy danych adresowych subskrybentów mają wyłącznie osoby uprawnione przez Spółkę. Spółkę zobowiązuje się do nie udostępniania danych adresowych przekazanych przez Kandydatów.
  3. Spółka oświadcza, iż dane dotyczące stanu zdrowia Kandydata (wyników badań lekarskich) za wyjątkiem danych dotyczących spadku masy ciała pozostaną wyłącznie do wiadomości Spółki – lekarza współpracującego ze Spółką, chyba że Kandydat wyrazi zgodę na udostępnienie pozostałych danych do wiadomości publicznej w formie pisemnej.

  § 5. Wymagania techniczne

  1. Każdy Kandydat biorący udział w Konkursie zobowiązany jest posiadać dostęp do komputera spełniającego następujące wymagania techniczne:
   1. komputer z monitorem;
   2. dostęp do Internetu (łącze o przepustowości 128kbit/s lub szybsze;
   3. kamera;
   4. mikrofon;
   5. słuchawki lub głośniki;
   6. aktywny adres e-mail.
   7. Minimalne parametry komputera:
   8. System operacyjny: Windows XP lub nowszy;
   9. Przeglądarka z obsługą Flash (np. Mozilla Firefox, Internet Explorer w wersji 7 lub nowszy);
   10. Procesor: o wydajności równej lub większej od Pentium III o częstotliwości 1 GHz;
   11. Pamięć operacyjna: 512 MB RA
  2. § 6. Postanowienia końcowe

   1. Spółka zastrzega sobie prawo do dowolnej oceny zgłoszeń dokonanych przez Kandydatów na Pilotów Kampanii.
   2. Niniejszy Regulamin obowiązuje w okresie od 5 października 2012 do 30 kwietnia 2013.
   3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

   Pobierz regulamin